Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     61
             Vakar:      824
            


twitterBlogo arī Tu!
 
Jaunākajā "JV" numurā
 Pašvaldība: Ievēlēti Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieki (0)  21.06.2017

21.jūnijā notika Jēkabpils pilsētas domes ārkārtas sēde. Sēdes darba kārtībā tika iekļauti divi jautājumi – domes priekšsēdētāja vietnieka sociālos jautājumos ievēlēšana un domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos ievēlēšana.

... >>>
 Pašvaldība: Par Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāju ievēl Raivi Ragaini (0)  21.06.2017

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2017. gada 21. jūnijā notika jaunievēlēto Jēkabpils pilsētas domes deputātu pirmā sēdē, kurā tika ievēlēts Jēkabpils pilsētas  domes priekšsēdētājs.

... >>>
 Pašvaldība: Atbalsta Jēkabpils politiski represēto personu dalību Latvijas Politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē (0)  20.06.2017

15.jūnijā notikušajā Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti atbalstīja 70,00 eiro piešķiršanu Jēkabpils politiski represēto personu dalības maksai Latvijas Politiski represēto personu salidojumā.

... >>>
 Pašvaldība: Pieejams Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats (0)  16.06.2017

Jēkabpils pilsētas domes 2016. gada 15. jūnija sēdē ar domes lēmumu Nr.218 (protokols Nr.14, 12.§) tika apstiprināts “Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats”.

... >>>
 Pašvaldība: Noslēgusies publiskā apspriešana par ierosinājumu grozīt administratīvās teritorijas robežu (0)  16.06.2017

Laika posmā no 2017.gada 10.aprīļa līdz 2017.gada 10.maijam notika publiskā apspriešana par ierosinājumu grozīt administratīvās teritorijas robežu starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Salas novada pašvaldību. Priekšlikumi vai iebildumi Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas grozīšanai netika saņemti.

... >>>
 Pašvaldība: Aicina amatniekus un mājražotājus piedalīties Amatnieku Dižtirgū Jēkabpilī (0)  15.06.2017

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina tirgotājus, amatniekus un zemniekus ar savu aprīkojumu tirgot produkciju Amatnieku Dižtirgū, kurš notiks Jēkabpils pilsētas svētku laikā - 8.jūlijā no plkst. 09.00-18.00 Brīvības ielā.

... >>>
 Pašvaldība: Jaunievēlēto Jēkabpils pilsētas domes deputātu pirmā domes sēde tiks sasaukta 21. jūnijā (0)  13.06.2017

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.panta 1.daļu, ņemot vērā Jēkabpils vēlēšanu komisijas 2017.gada 4.jūnija lēmumu Nr.15,  jaunievēlēto domes deputātu pirmā domes sēde tiks sasaukta 2017.gada 21. jūnijā plkst. 11.00.

... >>>
 Pašvaldība: Nominēsim “Gada jēkabpilieti” (0)  08.06.2017

Līdz šā gada 19.jūnijam Jēkabpils pilsētas pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisija aicina izvirzīt kandidātus “Gada jēkabpilietis” nominācijai.

... >>>
 Pašvaldība: Līdz jūnija beigām Viestura ielā tiks izveidots tirdzniecības laukums (0)  08.06.2017

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības pasūtījumu ir uzsākuši labiekārtošanas darbus Viestura ielā 30C, lai izveidotu tirdzniecības laukumu “zaļajam” tirdziņam.

... >>>
 Pašvaldība: Atbalsta finansējuma piešķiršanu vasaras nometņu rīkošanai (0)  31.05.2017

18.maija Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti atbalstīja finansējuma piešķiršanu vasaras nometņu rīkošanai. Kopējā piešķirtā finansējuma summa nometnēm ir 4600 eiro.

... >>>
 Pašvaldība: Jēkabpils vēlēšanu komisija informē (0)  29.05.2017

3. jūnijā Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Pašvaldību vēlēšanu kārtība noteikta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, Vēlētāju reģistra likumā un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā.

... >>>
 Pašvaldība: Svinīgi pasniegti pateicības raksti par piedalīšanos 1991.gada janvāra barikādēs (0)  16.05.2017

Šogad, 4.maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas valsts svētku svinīgajā pasākumā svinīgi tika pasniegti Pateicības raksti vairākiem Jēkabpils un tās apkārtnes iedzīvotājiem par piedalīšanos 1991.gada barikādēs.

... >>>
 Pašvaldība: 15. maijā sākusies oficiālā peldsezona (0)  15.05.2017

Lai gan ūdens temperatūra vēl ir zema un peldēšanai nav piemērota, oficiāli Latvijā peldsezona sākās jau pirmdien, 15. maijā.

... >>>
 Pašvaldība: No 1.maija palielināts darbinieku skaits Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijā (0)  02.05.2017

No 1.maija palielināts darbinieku skaits Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijā, jo  darbu uzsākuši četri kārtībnieki. Kā informē pašvaldības policijas priekšnieks Indulis Surkulis, tagad pašvaldības policija būs sasniedzama arī ārpus konkrētā darba laika, t.i. diennakts tumšajā laikā.

... >>>
 Pašvaldība: Piešķir finansējumu latvāņu ierobežošanai (0)  25.04.2017

20.aprīļa Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti atbalstīja finansējuma piešķiršanu 2000 eiro apmērā Sosnovska latvāņu (turpmāk tekstā - latvāņu) ierobežošanai Jēkabpils pilsētas teritorijā.

... >>>
 Pašvaldība: Pašvaldība piešķirs atlaides par 2017. gadu tiem iedzīvotājiem, kuriem piemērota 1,5% nekustamā īpašuma nodokļa likme par mājokli (0)  13.04.2017

Ar 13. aprīli spēkā stājušies grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2015.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 “Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā”.

... >>>
 Pašvaldība: Paziņojums par robežas grozīšanas publisko apspriešanu (precizēta pievienotā robežas skice) (0)  11.04.2017

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka Jēkabpils pilsētas dome 2017.gada 6.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.128 (protokols Nr.8, 23§) “Par publisko apspriešanu pašvaldības administratīvās teritorijas robežas grozīšanai”.

... >>>
 Pašvaldība: Jēkabpilī uzstādīts Lieldienu noformējums (0)  10.04.2017

Jēkabpils pilsētas pašvaldības vides māksliniece Sanda Mālniece informē, ka Jēkabpilī ir uzstādīts Lieldienām un pavasarim veltīts vides noformējums.

... >>>
 Pašvaldība: Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai! (0)  07.04.2017

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

... >>>
 Pašvaldība: Tūrisma informācijas centru apmeklē Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studenti (0)  06.04.2017

5.aprīlī Jēkabpils tūrisma informācijas centrā viesojās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pirmā kursa grāmatvedības un uzņēmējdarbības studenti.

... >>>
 Pašvaldība: Vairs nebūs jāpievieno maksājumus apliecinošo dokumentu kopijas par bērnu interešu izglītību (0)  04.04.2017

Pamatojoties uz MK not. NR.336 „Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem” 1.1.4. punktu, sākot ar 2017.gadu vecāki vai citi ģimenes locekļi, kas veikuši maksājumus par bērnu interešu izglītību, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par periodu, kas nav agrāks par 2016. gadu, var atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

... >>>
 Pašvaldība: Jēkabpils Jauniešu dome pieredzes apmaiņā apmeklē Siguldu (0)  03.04.2017

31.martā Jēkabpils pilsētas pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste un pārstāvji no Jēkabpils Jauniešu domes devās uz Siguldu, kur notika tikšanās ar jauniešiem un jaunatnes lietu speciālistiem no Siguldas, Saulkrastiem, Ikšķiles, Ogres, Cēsīm un Valmieras.

... >>>
 Pašvaldība: NVO projektu konkursā atbalstīti 11 projekti (0)  31.03.2017

30.marta Jēkabpils pilsētas Finanšu komitejas sēdē deputāti atbalstīja lēmumprojektu par  finansējumu nevalstisko organizāciju projektiem.

... >>>
 Pašvaldība: Aicina pieteikties skolēnus, kuri vasarā vēlas strādāt Jēkabpils pilsētas labiekārtošanas darbos (0)  30.03.2017

Tuvojas vasaras brīvlaiks un skolēniem, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Jēkabpils pilsētā labiekārtošanas darbos no 28.marta līdz 30.martam ir iespēja pašvaldībā - Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, pieteikties dalībai šajā pasākumā.

... >>>
 Pašvaldība: Svinīgo solījumu par uzticību Latvijas Republikai nodod divi pilsonības pretendenti (0)  30.03.2017

29.martā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, svinīgā ceremonijā solījumu par uzticību Latvijas Republikai nodeva divi Latvijas pilsonības pretendenti.

... >>>
 Pašvaldība: Jēkabpils vēlēšanu komisija nosaka iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikš (0)  29.03.2017

Jēkabpils vēlēšanu komisija nosaka iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām no 2017.gada 3.aprīļa līdz 2017.gada 20.aprīlim.

... >>>
 Pašvaldība: Izsludināts konkurss par kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu (0)  29.03.2017

Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsludinājusi konkursu par kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu. Konkursa nolikums apstiprināts 23.marta Jēkabpils pilsētas domes sēdē.

... >>>
 Pašvaldība: Izsludināts konkurss par vides objekta dizaina izstrādi Brīvības – Neretas ielas (0)  25.03.2017

Jēkabpilī izsludināts konkurss par vides objekta dizaina izstrādi Brīvības – Neretas ielas krustojumā. Lēmumu par konkursa izsludināšanu pieņēma 23.marta Jēkabpils pilsētas domes sēdē, kurā tika apstiprināts arī  konkursa nolikums.

... >>>
 Pašvaldība: Jaunieši no Vācijas tiekas ar Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāju (0)  22.03.2017

Erasmus+ programmas mobilitātes projekta “ABItour2015+” ietvaros 5.- 25.martā Jēkabpilī viesojas jaunieši no Vācijas- Philipp Rydz un Annika Ristau. Trīs nedēļu laikā jaunieši realizējuši projektu par atkritumu šķirošanu un apsaimniekošanu Jēkabpilī.

... >>>
 Pašvaldība: Diskutē par jauno multifunkcionālo halli Jēkabpilī (0)  16.03.2017

Otrdien, 14.martā, Jēkabpils pilsētas pašvaldības sēžu zālē notika darba sanāksme ar sporta dzīves vadītājiem un dažādu sporta veidu entuziastiem, lai apspriestu ierosinājumus un diskutētu, kādām sporta aktivitātēm būtu jāparedz jaunā multifunkcionālā halle.

... >>>Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom