Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     398
             Vakar:      480
            


twitterBlogo arī Tu!
Izglītība: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 90 gadu jubilejas salidojums (0)

„Nu, mīļā skola, tu raugies man acīs
Tā, it kā no jauna man jāmāca būtu,
Ka dzīve daudz vairāk par ievziediem prasīs,
Cik tulznainas rokas, cik patiesas jūtas.
Lūk, tādēļ es atgriežos vēlreiz pie tevis,
Tu kalnā, pret kalnu es raudzīties varu,
Es sacīšu paldies par visu, ko devi,
Par bērnības dienām, par ievas zaru.”
                                (S. Kaldupe)

„Mēs esam ceļotāji dzīves vilcienā” - šis Zentas Mauriņas citāts varētu būt vadmotīvs, tiekoties ar esošajiem un bijušajiem audzēkņiem, pedagogiem un viesiem mūsu koledžas 90 gadu jubilejā. Dalīsimies  pārdomās par to, kā mēs – bijušās Jēkabpils komercskolas darba turpinātāji -, kas esam satikušies savā Baltajā skolā, lai, paaudzēm mainoties, saglabātu kopības garu.

Laika skrējienā ir pieturas – mirkļi, ko ieraksta košāk lielajā Vēstures grāmatā. Tāds mirklis būs  arī 2017. gada 8.aprīlis - Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 90 gadu jubilejas salidojums. 1927.gada 1.aprīlī Izglītības ministrija izdeva  rīkojumu par četrgadīgas komercskolas nodibināšanu ar nosaukumu “Jēkabpils komercskola”. Tā kā uzņemšana komercskolā notika rudenī, tad arī 1927.gada oktobris tika uzskatīts par mūsu skolas dzimšanas dienu. Tagad ir nolemts izglītības iestādes salidojumus turpmāk rīkot aprīlī.

Ir pagājuši 90 gadi, kopš mūsu koledža, viena novecākajām izglītības iestādēm Latvijā sākotnēji ar ekonomiskās izglītības ievirzi, skola ar nosaukumiem - „Jēkabpils komercskola”,„Jēkabpils ekonomiskais tehnikums”, „Jēkabpils lauksaimniecības tehnikums”,”Jēkabpils sovhoztehnikums”, „Valsts Jēkabpils lauksaimniecības tehnikums” - godpilni nes Jēkabpils Agrobiznesa koledžas vārdu. Vienmēr kopā esam  plānojuši, kā mēs varētu augt un attīstīties. Priecājamies, ka arī daudzu mūsu absolventu bērni mācās pie mums un turpina savu vecāku iesāktās tradīcijas. Ar cieņu un pateicību atceramies pedagogus, kuri ieguldījuši lielu darbu koledžas attīstībā, bet šobrīd viņu vairs nav mūsu vidū. Ar savu spītu, neatlaidību, lepnumu, zinātkāri un sasniegumiem esam spējuši saglabāt vēsturisko  izglītības iestādes statusu, kuru mums mantojumā ir atstājuši mūsu priekšteči.

2016./2017. studiju un mācību gadā ir notikušas lielas pārmaiņas mūsu izglītības iestādes attīstībā.  2016.gada 1. novembrī notika Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Barkavas Profesionālās vidusskolas reorganizācija, apvienojot tās un izveidojot ministrijas padotībā esošu izglītības iestādi - Jēkabpils Agrobiznesa koledžu. Ir izstrādāta koledžas tālākās attīstības stratēģija, lai izmantotu ES fondu resursus izglītības iestādes izaugsmei. Kopš  2017. gada 2.janvāra par reorganizētās izglītības iestādes - Jēkabpils Agrobiznesa koledžas ar Barkavas struktūrvienību - direktori konkursa kārtībā ir kļuvusi Rita Pole.

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pirmā līmeņa Profesionālās augstākās izglītības apguve tiek turpināta līdz šim izveidotajās studiju programmās: „Grāmatvedība un finanses”, „Komercdarbība” un „Datorsistēmu un datortīklu administrēšana”, “Namu pārvaldīšana”,  „Mārketings un inovācijas”. Mācību iestāde saglabājo koledžas statusu.
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Profesionālās vidējās izglītības nodaļā tiek nodrošināta Komerczinību, Grāmatvedības, Datorsistēmu, Programmēšanas un Multimediju dizaina izglītības programmu apguve.

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā profesionālo vidējo izglītību audzēkņiem ir iespējams apgūt Ēdināšanas pakalpojumu, Būvdarbu, Administratīvo un sekretāra pakalpojumu, Viesnīcu pakalpojumu, Lauksaimniecības un Skaistumkopšanas pakalpojumu izglītības programmās.

Lai Raiņa vārdi „Kas zina, ko grib, tas spēj visu, ko grib”mūs  iedvesmo un stiprina  izglītības iestādes gaitā caur gadu desmitiem.

2017.gada 8. aprīlī Jēkabpils Agrobiznesa koledža svinēs skaistu jubileju. Šajā dienā mīļi gaidīsim absolventus,  bijušos un tagadējos skolotājus, darbiniekus un draugus koledžā Jēkabpilī, Pasta ielā1  un svinīgajā pasākumā Jēkabpils Tautas namā.

Kā dāvanu jubilejā koledža ļoti vēlētos saņemt finansiālu atbalstu no uzņēmējiem, absolventiem un citiem interesentiem īpaši cēlam mērķim – "Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkas atjaunošana".

Lai sasniegtu mērķi, lūdzam finansiāli atbalstīt Jēkabpils Agrobiznesa koledžu, ziedojot naudu mācību korpusa ēkas atjaunošanas darbiem, ieskaitot to koledžas ziedojumu kontā:

Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Reģistrācijas Nr.90011018726
Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201
Valsts kase: kods TRELLV22
Konts LV94TREL715069101100B
ar norādi: "Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkas atjaunošanai".

Kā pateicība par atbalstu koledžā tiks izveidots atbalstītāju stends pie centrālās ieejas.

Lūdzam reģistrēties salidojumam līdz 2017.gada 31. martam www@.jak.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 28311852.

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai izglītības iestādes mājaslapā: www@.jak.lv.

Salidojuma norise:
13:00 - 22:00 - reģistrēšanās, ieejas aproces saņemšana
13:30 - piemiņas pasākums (Sunākstes un Jēkabpils kapi)
17:00 - svinīgais pasākums Jēkabpils Tautas namā, Vecpilsētas laukumā 3
19:30 - absolventu tikšanās un atmiņu vakars koledžas telpās, Pasta ielā 1, līdzi ņemot groziņus. Darbosies kafejnīca.


Salidojuma sagatavošanas darba grupas vārdā -
skolotāja Skaidra Putniņa 21.03.2017Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom