Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     260
             Vakar:      512
            


twitterpatricia123 - Atkarīgie pakalpojumipatricia123 - patriciadjale25 - Dzīves ritmādjale25 - Na ulice
Blogo arī Tu!
Pašvaldība: Pašvaldība piešķirs atlaides par 2017. gadu tiem iedzīvotājiem, kuriem piemērota 1,5% nekustamā īpašuma nodokļa likme par mājokli (0)

Ar 13. aprīli spēkā stājušies grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2015.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 “Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā”.

Grozījumos tiek paredzēts piešķirt atlaides tiem iedzīvotājiem, kurus skāra paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5 % apmērā par mājokļiem, kuros 01.01.2017. nebija deklarēta neviena persona vai bija nepietiekošs deklarēto personu skaits uz mājokļa platību. Tas nozīmē, ja dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, šai daļai piekrītošā koplietošanas telpu platība un viena dzīvokļa mājām, kuros 01.01.2017.neviens nebija deklarējis dzīvesvietu, 2017. gadā tika piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā, tad ar šiem grozījumiem iedzīvotājam ir iespēja saņemt atvieglojumu 50% apmērā no piemērotā nekustamā īpašuma nodokļa, ja objektā 1.jūnija plkst. 00.00 būs deklarēta vismaz viena persona. Savukārt, ja tiks nokavēts 1. jūnija termiņš, taču nekustamā īpašuma nodokļa objektā 1.septembrī plkst. 00.00 būs deklarēta vismaz viena persona, tad būs iespējams saņemt nodokļa atvieglojumu 25% apmērā.

Tas pats attiecas arī uz divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas atsevišķos dzīvokļu īpašumos. Atlaide 50% apmērā tiks piemērota, ja nekustamā īpašuma nodokļa objektā 1.jūnijā plkst. 00.00 deklarēto personu skaits būs vismaz par vienu personu lielāks, salīdzinot ar 2017. gada 1.janvāra plkst.00.00, savukārt 25% apmērā- ja nekustamā īpašuma nodokļa objektā 1.septembra plkst. 00.00 deklarēto personu skaits būs vismaz par vienu personu lielāks, salīdzinot ar 2017. gada 1.janvāra plkst.00.00.

Lai saņemtu nodokļu atvieglojumu, iedzīvotājiem līdz 15.12.2017. jāiesniedz iesniegums Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem 65207312, 65207424, sūtīt e-pastu uz adresi vpa@jekabpils.lv vai ierasties personīgi Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

 

Elīna Serkova,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste 13.04.2017Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom