Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     59
             Vakar:      433
            


twitterpatricia123 - Atkarīgie pakalpojumipatricia123 - patriciadjale25 - Dzīves ritmādjale25 - Na ulice
Blogo arī Tu!
Sabiedrība: Izsludina gadskārtējo jaunrades konkursu “Vedējs 2017” (0)

Lauku partnerības “Sēlija” rīkotā radošā konkursa “VEDĒJS” noslēguma pasākumā tā  dalībnieki nokļūst mūsu tautas svētku atmosfērā, kas līdzīga Dziesmu svētkiem. Kāpēc? Vienkopus sanākuši cilvēki ar piederības sajūtu savai tautai, savam stūrītim zemes – savam pagastam, saviem cilvēkiem. Tie ir labo vārdu svētki Vedēja nosaukuma cienīgiem lauku cilvēkiem. Par pozitīvi domājošiem radošiem cilvēkiem aicinām rakstīt arī šogad – konkursa norises 12.reizē.

 

Par ko rakstīt:
Par

1) pozitīvi domājošiem radošiem cilvēkiem jūsu pagastā;
2) jauniešiem, kas veiksmīgi iekļāvušies pagasta dzīvē un mēģina to padarīt daudzkrāsaināku;
3) vietējiem uzņēmējiem, kuri ne tikai veiksmīgi vada savu uzņēmumu/saimniecību, bet arī piedalās pagasta pasākumos un atbalsta tos materiāli.

Rakstītāji: ikviens Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novada iedzīvotājs.

Darbu saturs, apjoms, noformējums:

Konkursa dalībnieki izvēlas vienu sava pagasta, novada vai lauku partnerības teritorijā dzīvojošu  cilvēku, kurš sabiedrības labā dara ko tādu, kas neietilpst šī cilvēka tiešajos darba pienākumos, un veido par viņu literāru jaunrades darbu (tēlojumu, eseju, miniatūru, aprakstu). Kāpēc šim cilvēkam piedien nosaukums „vedējs” - kā viņš spēj vest citus, vest prom no pelēcības, neapmierinātības, vest uz aktīvu darbošanos?

Lūgums aprakstīt sava varoņa veikumu pēdējo 3-5 gadu laikā.

Raksta autoram tēlaini jāapraksta 3-4 epizodes, kas vislabāk raksturo šī vedēja nozīmību sava pagasta dzīvē. Rakstā var iekļaut intervijas, dažādu cilvēku izteikumus, kas raksturo apraksta varoni. Ļoti vēlams pievienot 1-3 fotogrāfijas ar anotācijām.

Iesniegšanas laiks: līdz 2017.gada 15.jūlijam.

Labāko radošo darbu autori iegūs naudas prēmijas. Visi konkursa dalībnieki tiks uzaicināti uz noslēguma pasākumu un saņems piemiņas suvenīrus. Darbi, kas atbildīs konkursa mērķiem, tiks izmantoti publikācijām rajona masu informācijas līdzekļos.

Konkursa nolikums: biedrības “LP Sēlija” mājas lapā www.partneribaselija.lv

Iesniegt Skaidrītei Medveckai
Adrese: Skolas 16a, Aknīste, LV-5208
e-pasta adrese: sk_medvecka@inbox.lv
T. 26590352

Skaidrīte Medvecka,
administratīvā vadītāja 18.05.2017Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom