Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     397
             Vakar:      480
            


twitterBlogo arī Tu!
Novados: Mēs jautājam, atbild Aknīstes novada domes deputātu kandidāti (0)

Aknīstes novads

Aknīstes novadā pašvaldību vēlēšanām sevi pieteikuši 44 deputātu kandidāti no četrām partijām:    Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Jauniešu Apvienības, VIENOTI NOVADA IZAUGSMEI, VIENOTAM NOVADAM.  

Kandidātu vidējais vecums ir 44,1 gadi, vecākajam kandidātam ir 69 gadi, bet jaunākajam - 20.


Jauniešu apvienība

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Jauniešu apvienības mērķis ir mazināt plaisu starp pašvaldību un iedzīvotājiem, kas radusies pēdējo sasaukumu laikā. Mēs gribam, lai iedzīvotāju viedoklis atspoguļotos arī domes darbā, svarīgu jautājumu apspriešanā biežāk rīkojot apspriedes ar iedzīvotājiem. Komunikācija ir ceļš uz labāko risinājumu.

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Uzņēmējdarbība ar Lietuvu un blakus esošajiem novadiem, novada ģeogrāfiskais novietojums pagaidām ir neizmantota iespēja, kas būtu attīstāma nākotnē. Tam noteikti vajadzīgs asfaltēts ceļš līdz Lietuvai – šī jautājuma lobēšanai valsts līmenī jābūt vienai no domes darba prioritātēm.
Novada attīstībai svarīga būtu ražošanas uzņēmumu, ka arī mazo uzņēmēju attīstība, taču nākotnē perspektīvs varētu būt tāds darbības virziens kā attālinātās darba vietas.
Tūrisms, kā attīstības perspektīva. Nepieciešams veicināt Aknīstes novada tūrisma objektu atpazīstamību valsts un starptautiskā mērogā.

Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Potenciāli lielākās grūtības varētu radīt valdībā virzītās nekustamā īpašuma un iedzīvotāju ienākumu nodokļa reformas, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības budžetu.
Iestagnējušo uzskatu un tradīciju esamība, kā arī  21.gs nepieciešamo zināšanu trūkums pašvaldībā strādājošo vidū.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Pēc likuma pirmais darbs, kas jāveic jaunajam sasaukumam, ir jaunā domes priekšsēdētaja ievēlēšana.

Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Domes deputāta darbs nav amats, kas paredzēts peļņai, bet gan darbam novada iedzīvotāju labā. Jauniešu apvienību veido jaunie uzņēmēji un aktīvi, strādājoši jaunieši, kas vēlas strādāt novada attīstības labā. Iedzīvotāju labklājības pieaugums un novada ekonomiskā attīstība būtu labākais atalgojums, ko varētu saņemt gan mēs, gan mūsu bērni un vecāki.

 

 

Jānis Vanags,
„Vienoti novada izaugsmei”

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Turpināt jau iesāktos darbus. Strādāt, domājot, kā attīstīt savu novadu, kā padarīt to pievilcīgu ikvienam novada iedzīvotājam.

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Novada perspektīvas un ilgtermiņa mērķi ir atspoguļoti Aknīstes novada “Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas plānā līdz 2030.gadam”, kuru sasniegšana sekmēs novada ekonomisko attīstību, uzlabos dzīves apstākļus un saglabās apdzīvotību novadā.

Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Ņemot vērā manu 8 gadu pieredzi, veicot deputāta pienākumus, domāju, ka īpašas grūtības nebūs arī jaunajā deputātu sastāvā.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Vienotas komunālās saimniecības izveide novadā un kvalitatīvu komunālo pakalpojumu nodrošināšana.

Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Deputāta pienākumus neveicu materiālā atalgojuma dēļ, bet gan iedzīvotāju labklājības un novada attīstības interesēs.

 

 

Normunds Zariņš,
Nacionālā apvienība
“Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Divi mērķi: iedzīvotāju aizplūšanas samazināšana un infrastruktūras attīstība (noasfaltēts ceļš uz Lietuvu).

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Lauku tūrisms, attālinātais darbs, piesaistot LIAA jauno uzņēmumu attīstībai, domei piederošās degradētās ēkās.

Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Sakāpinātās izmaksas lauku ceļu projekta apguvei, tādējādi neiekļaujoties sākotnēji domātajā veicamo darbu apjomā.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Pabeigt iesāktos darbus (Aknīstes vidusskolas sporta laukums, lauku ceļi).

Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Adekvātu atalgojumu par savu padarīto darbu.

 

 

Vija Dzene,
“Vienoti novadam”

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Ja mani ievēlēs par deputāti, turpināšu uzsāktos darbus Aknīstes novada attīstībā.

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Tās saistītas ar  infrastruktūras attīstību novadā -  ceļu rekonstrukcija, pašvaldības dzīvojamo māju atjaunošana, teritoriju labiekārtošana.

Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
3. jūnija vēlēšanām no iepriekšējā sasaukuma kandidē tikai četri iepriekšējā sasaukuma deputāti. Tas nozīmē, ka tiks ievēlēts daudz jaunu deputātu. Manuprāt, jaunajiem deputātiem būs jāapgūst pašvaldības darba specifika un likumdošanas normatīvie akti.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Pirmie darbi - pabeigt novadā iesāktos projektus.

Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Algu saņemu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.p. 2.daļu, 5.p. 1. daļu, uz Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada vidējās samaksas apmēru un 23.12.2014. Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu. 01.06.2017Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom