Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     347
             Vakar:      529
            


twitterBlogo arī Tu!
Novados: Mēs jautājam, atbild Salas novada domes deputātu kandidāti (0)

Salas novads

Salas novadā pašvaldību vēlēšanām sevi pieteicis 31 deputātu kandidāts no trim partijām: Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Salas novada vēlētāju apvienības “Vienoti mūsu novadam“ un JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS.
Vidējais kandidātu vecums ir 47,7 gadi, vecākajam kandidātam ir 66 gadi, bet jaunākajam kandidātam ir 26 gadi.

Kristīne Kačanova un Jānis Bite,
“Jēkabpils reģionālā partija”

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Jēkabpils reģionālās partijas Salas novada nodaļas deputātu kandidātu mērķis – mājīgs novads, kurā dzīvo, strādā un mācās veseli, izglītoti, darbīgi un apmierināti cilvēki. Negribam solīt, bet vēlamies darīt! Pirmkārt, nodrošināt cieņpilnu attieksmi pret visiem Salas novada iedzīvotājiem, kuras pašreiz Salas novada pašvaldībā nav. Otrkārt, jānodrošina labas pārvaldības principi iedzīvotāju apkalpošanā ikvienā Salas novada pašvaldības iestādē un diskriminācijas izskaušana. Treškārt, nodrošināt visas Salas novada mājsaimniecības ar Salas novada pašvaldības ikmēneša izdevumu „Salas novada vēstis”, lai informētu darbu pašvaldībā. Ceturtkārt, risināt jautājumu par pašvaldības klientu apkalpošanas punkta izveidi Biržu ciematā. Piektkārt, atbalstīt visas reālās ieceres, kuras veicinātu novada iedzīvotāju kopīgo labklājību.

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Novads ir augt un attīstīties spējīgs, jo atrodas blakus lielajai pilsētai un ir laba satiksme ar citām pilsētām. Salas novads ir stratēģiski laba vieta uzņēmējdarbības paplašināšanai. Pašlaik bezdarba līmenis ir viens no augstākajiem starp novadiem bijušajā Jēkabpils rajonā, proti, 8,5%. Tas ir daudz. Par nožēlu, pēdējos astoņos gados, kopš novads izveidots, nav izmantotas visas iespējas Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistē.

Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Viss atkarīgs no tā, kas būs domes jaunais vadītājs. Ja domes vadītājam būs novada nākotnes redzējums, tas arī novads attīstīsies, ja ne, tad.... Būtiski ir noturēt iedzīvotājus novadā, jo to skaits ik gadu sarūk.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Darīt visu iespējamo, lai uzbūvētu stadionu Salas ciematā, kur vidusskolas audzēkņiem sportot un sporta entuziastiem trenēties. Uzbūvēt sen apsolīto sporta zāli Biržu ciematā. Nopietni ķerties pie tūrisma jomas, lai sabiedrībai rādītu novada plašo kultūrvēsturisko mantojumu.

Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Domē ievēlētais deputāts strādā novada iedzīvotāju interesēs un savu iespēju robežās mēģina palīdzēt risināt sasāpējušos jautājumus. Tas ir viņa galvenais uzdevums. Palīdzība un atbalsts cilvēkiem nav izmērāma naudā.

 

 

Irēna Sproģe,
“Vienoti mūsu novadam”

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Mēs vēlētos, lai ar valsts atbalstu būtu iespējams panākt, ka mainās attieksme pret pienākumiem un tiesībām. Sevišķi svarīgi, lai  vecāki rūpējas par bērniem, un paši nebūtu tikai prasītāji no novada- “man pienākas”. Ģimene spētu bērniem ieaudzināt darba mīlestību, ar ko Latvijas cilvēki ir lepojušies gadsimtiem.

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Salas novads ir attīstīties spējīgs. To nav nepieciešams pievienot kādai citai pašvaldībai. Mums ir attīstīta uzņēmējdarbība, un visā valstī tie atpazīstami ar savu produkciju. Tiek ražotas preces arī eksportam.

Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Jaunajai domei varētu būt grūtības ar Biržu internātpamatskolas uzturēšanas izdevumu segšanu. Līdz šim internātskolu uzturēšanu finansēja valsts, bet no 2018. gada 1. janvāra IZM vēlas finansēšanu uzlikt pašvaldībām, paredzot veikt savstarpējos norēķinus. Skolā no mūsu novada mācās 38 bērni no 153 bērniem. Pārējie bērni ir no apkārtējiem novadiem un pilsētas. Uzturēšanas izdevumi ir gandrīz 450 000 eiro gadā.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Ieplānotie darbi turpināsies saskaņā ar apstiprināto budžetu. Minēšu dažus lielākos veicamos darbus. Pašlaik notiek atjaunojamo lauku ceļu programmā iekļauto ceļu tehnisko projektu izstrāde. Pirmais pienākums būs iepirkuma izsludināšana lauku ceļu atjaunošanas darbu veikšanai.
Noslēdzies iepirkums par jauna auto greidera iegādi un būs jāpabeidz realizēt uzsākto aktivitāti.
Cerams, ka kopīgiem spēkiem ar Sēlpils Evaņģēliski luterisko draudzi būs izdevies atrast iztrūkstošo finansējumu Sēlpils baznīcas mūru nostiprināšanai, jumta izbūvei, un sāksies būvdarbi. Bet, ja nebūs veicies, tad būs jāmeklē veidi palīdzības sniegšanā draudzei.

Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Saskaņā ar budžeta iespējām.

 

 

Egīls Rusiņš Nacionālā apvienība
“Visu Latvijai!” – “Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Mūsu mērķis ir izveidot labvēlīgus apstākļus ģimenēm ar bērniem, vidējiem un mazajiem uzņēmējiem. Lai novadā dzīvotu dažāda vecuma paaudzes, kuras nodotu paliekošas kultūras vērtības. Vēlamies panākt, lai iedzīvotāju skaits novadā palielinātos, nevis samazinātos. Vēlamies samazināt pašvaldības administratīvos izdevumus, pašvaldību funkcijas deleģējot privātajam sektoram.

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Visas nozares ir perspektīvas - gan lauksaimniecība, gan tūrisms, gan ražošana, gan pakalpojumu sniegšana. Un visās ir vajadzīgi labvēlīgi apstākļi. Gan laba infrastruktūra, gan pašvaldības atbalsts nodokļu atvieglojumu piemērošanā.

Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Manuprāt, lielākās grūtības būs mainīt ierastās darbības kādas ir pašreizējai domei, ierasto lietu kārtību. Jaunajai domei jāstrādā daudz dinamiskāk un atklātāk. Bet tas viss būs atkarīgs no tā, kādi būs vēlēšanu rezultāti.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Ja īsumā, tad jāmaina pašvaldības administrācijas darba laiki. Vienu dienu nedēļā strādājot un pieņemot apmeklētājus līdz 19.00. lai pašvaldības administrācija būtu pieejama arī strādājošiem cilvēkiem ārpus viņa darba laika. Šobrīd tādas iespējas nav.

Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Atalgojums - atbilstoši paveiktajam darbam, bet ne pārmērīgi lielāks par atalgojumu, kādu saņem vairums novada iedzīvotāju. Atalgojums ir laimīgi un dzīvespriecīgi novada iedzīvotāji, kuriem izdevies sniegt atbalstu. 01.06.2017Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom