Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     59
             Vakar:      433
            


twitterpatricia123 - Atkarīgie pakalpojumipatricia123 - patriciadjale25 - Dzīves ritmādjale25 - Na ulice
Blogo arī Tu!
Novados: Mēs jautājam, atbild Jēkabpils novada domes deputātu kandidāti (0)

Jēkabpils novads

Jēkabpils novadā pašvaldību vēlēšanām sevi pieteikuši 58 deputātu kandidāti no piecām partijām: Latvijas Zaļās partijas, "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBAS", JĒKABPILS REĢIONĀLĀS PARTIJAS, Savam Novadam, Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”. 
Vidējais kandidātu vecums ir 46,3 gadi, vecākajam  ir  65 gadi, bet jaunākajam -  26 gadi.


Anita Lemaka,
“Latvijas
Zaļā partija”

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Ja esam domē pārstāvēti ar vienu vai diviem deputātiem, grūti panākt domes atbalstu saviem priekšlikumiem. Līdz šim nav izdevies panākt, lai visiem novada bērniem tiktu piešķirtas brīvpusdienas, neatkarīgi no tā, kuru mācību iestādi viņi apmeklē. Vecākiem ir tiesības izvēlēties skolu, kur viņu bērniem mācīties. Pārējie deputāti uzskata, ka brīvpusdienas pienākas tikai novada skolu audzēkņiem. Uzskatām, ka šādi šķirot bērnus, atņemot viņiem brīvpusdienas, ir netaisnīgi, jo visi ir novada bērni, viņu vecāki maksā novadam nodokļus. Cīnīsimies par to, lai šo netaisnību novērstu.

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Kamēr nebūs normālu ceļu, nevar runāt par novada attīstību. Tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ samazinās iedzīvotāju skaits. Mūsu novadā praktiski neapgūts ir Daugavas krasts 60 km garumā, kur varētu izveidot tūrisma un atpūtas objektus. Ja būs ceļi, būs attīstība un dzīvība laukos.

Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Grūtības jaunajai domei varētu būt tās pašas, kas ir līdz šim – saprašanās un sadarbības trūkums gan savā starpā, gan ar izpildvaru. Daudz kas būs atkarīgs arī no jaunā domes sastāva. Līdz šim noteicošā bija viena partija, kam pietika deputātu skaita, lai pieņemtu lēmumus. Jāmainās pārvalžu vadītāju attieksmei pret domi. Līdz šim bieži savas neizdarības vai nevēlēšanās risināt problēmas tika noveltas uz deputātiem – mēs jau neko nevaram, visu lemj deputāti, kuri neko nesaprot.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Pašreiz pašvaldībā ir izveidojusies, mūsuprāt, ačgārna situācija, kura ir steidzami jāanalizē un jāmaina. Pašvaldības darbinieki brauc ar savu personīgo autotransportu, lai izpildītu darba pienākumus. Pašvaldība viņiem maksā par degvielu un transporta izmantošanu. Novadā noslēgti apmēram 40 šādi patapinājuma līgumi. Tajā pašā laikā pārvalžu vadītāji ar pašvaldības transportu rīkojas kā ar savu personīgo – brauc uz darbu un no darba, bieži sastopami veikalos un citās vietās, mašīnas atrodas mājās.

Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Mūsu novadā, salīdzinot ar blakus novadiem, nav augsts atalgojums ne domes priekšsēdētājam, ne attiecīgi arī deputātiem. Arī tas ir jānopelna, apzinīgi apmeklējot domes sēdes un veicot citus pienākumus. Nepareizi, ka pašreiz algu maksā arī tiem deputātiem, kas sēdes neapmeklē. Mūsu viedoklis ir - uz deputāta amatu kandidē ne samaksas dēļ, bet lai varētu ņemt dalību novadam svarīgu jautājumu risināšanā, tāpēc nepieteicāmies uz transporta kompensācijām un braucam par saviem līdzekļiem. Domes atalgojumam jābūt solidāram ar strādājošo atalgojumu, un atalgojuma celšana noteikti nebūs pirmais no domes darbiem.

 

 

Edvīns Meņķis,
“Latvijas Zemnieku savienība”

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Turpināt strādāt pie tā, lai mūsu novadā visi pagasti attīstītos vienmērīgi, nebūtu nomales un centra efekta. Protams, tas viss atkarīgs no tā, kāda izveidosies jaunā deputātu komanda. Vēlētos, lai komanda tiktu veidota vienota ar vienotu skatījumu nākotnē, ar vienotiem mērķiem, lai uzsvars netiktu likts uz sīkumiem, bet uz lielākām lietām.

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Tā kā mums ir izteikts lauksaimniecības un mežizstrādes novads, lielie uzņēmēji ir sasnieguši zināmu attīstības pakāpi, tādēļ vēlētos, lai arī mazie un vidējie uzņēmēji vairāk attīstītos. Novada iedzīvotājiem bieži vien ir grūti atrast darbu, un, attīstot mazās saimniecības, varētu mēģināt risināt šo problēmu. Šogad ir noteikta prioritāte - Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu piesaiste. Būs jāstrādā, lai nevienu iespēju mēs nepalaistu garām un varētu piesaistīt šos līdzekļus – vai tas būtu parku infrastruktūru attīstībai vai drošības uzlabošanai, galvenais - mēģināt un tvert katru iespēju.

Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Pirmkārt, mums deputātu sastāvs ne tikai mainīsies, bet būs arī skaitliski mazāks – no 15 deputātiem uz deviņiem deputātiem. Tātad komitejas būs jāizveido daudz mazākā skaitliskā sastāvā un jāsakārto visa dokumentu bāze jaunajam sasaukumam – deviņu deputātu domei. Tāpat nāksies saskarties ar grūtībām saistībā ar skolu uzturēšanu, jo tās tomēr ir naudas lietas.
Rudens pusē būs jādomā, kā tiks veidots jaunais budžets, jo minimālās algas pacēlums no 380 eiro uz 420 eiro prasīs diezgan lielu budžeta iedalījumu, Mums ir daudz strādnieku, kas strādā par minimālo algu un kuriem no pašvaldības budžeta tiek maksāts atalgojums. Līdz ar to nākamā gada budžets prasīs zināmumu ieņēmumu pieaugumu, tikai tādēļ, ka tiek paaugstināta minimālā alga.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Pirmais darbs - trīs komiteju izveide: finanšu komiteja, izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja, kā arī tautsaimniecības un attīstības komiteja. Šeit jau būtu jāvērtē no ievēlētajiem deputātiem, kurš ir zinošāks par sfēru, kurā darbojas un būtu jāuzklausa viņu pamatojums.
Katrs sākums ir samērā grūts, un, ja būs lielas pārmaiņas deputātu sastāvā, tas prasīs zināmu iestrādes posmu. gribētos, lai šis posms veiktos raiti, kā arī, lai mūsu iesāktie darbi nebūtu noliegti un tiktu īstenoti.

Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Faktiski deputātu atalgojums atkarīgs no tā, kāds atalgojums ir noteikts priekšsēdētājam. Es samierinātos ar tādu pašu atalgojumu, kāds ir šobrīd, jo uzskatu, ka alga ir atkarīga no budžeta iespējām gan deputātiem, gan priekšsēdētājam.

 

 

Uldis Auzāns,
“Jēkabpils reģionālā partija”

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Strādāt Jēkabpils novada cilvēku interesēs, ievērojot vienkāršus, skaidrus un vienādus noteikumus visiem bez izņēmuma. Radīt priekšnosacījumus, lai Jēkabpils novads kļūtu par vietu, kur izaugt jaunām ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, kur senioriem pavadīt harmoniskas vecumdienas, kur veiksmīgi attīstīties uzņēmējiem un zemniekiem, radot visos lepnumu par savu novadu un vēlmi šeit dzīvot.

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Grūti saskatīt attīstības perspektīvas novadā, kur tik strauji samazinās iedzīvotāju skaits un autoceļi ir sliktā stāvoklī. Novada attīstības plāni jau ir izstrādāti, un to sekmīga īstenošana ir atkarīga no ceļu infrastruktūras sakārtošanas.

Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Ja deputāti un izpildvara būs konsolidēti kopīgu mērķu sasniegšanai, grūtību nebūs. Viens no svarīgajiem uzdevumiem jaunajai domei būs skolu tīkla sakārtošana.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Kā viens no pirmajiem un pašiem svarīgākajiem darbiem būs domes priekšsēdētāja ievēlēšana, kurš sekmīgi četru gadu garumā vadītu domes darbu.

Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Domes deputāta atalgojums ir noteikts Jēkabpils novada saistošajos noteikumos. Tas ir adekvāts par padarīto darbu.

 

 

Aivars Vanags,
“Savam novadam”

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Reālu atbalstu jaunajām ģimenēm, kas dzīvo mūsu novadā.

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Jāizmanto potenciāls, ko spēj sniegt mūsu NVO, jāveicina amatniecība un mājražošana kā papildus nodarbošanās pie l/s ražošanas (pievienotās vērtības celšana). Jāizmanto iespējas, ko sniedz valstī atpazīstamās biedrības Mārtiņa fonds un Dzīvības koks, kā arī Raiņa muzejs Tadenavā.

Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Finansiālās problēmas, jo naudas visam nepietiks, tai skaitā, finansējuma nodrošināšana izglītības iestādēm un pedagogu atalgojumam.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Palielināt pašvaldības pabalstu par bērna piedzimšanu, sociālā dienesta darba uzlabošana un pilnveidošana.

Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Vispirms vajadzētu sākt strādāt, bet algas rēķināt pēc tam, līdzvērtīgu kā novados, kuros ir tāds pats iedzīvotāju skaits.

 

 

Gints Audzītis,
“Nacionālā apvienība
“Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Pirmkārt, jāizvērtē iepriekšējos sasaukumos paveiktais. Jānodrošina pēctecība labi uzsāktajām lietām. Mūsu mērķis nav sagraut esošo, bet gan pilnveidot un uzlabot. Tuvojoties kārtējām reformām, svarīgi ir plānot nākamo gadu budžetus jau laikus, un paredzēt līdzekļu ne tikai autonomo funkciju realizēšanai, bet arī darbībām, kas veicina attīstību. Uzņēmējiem pievilcīgas vides radīšana, novada skolu prestiža celšana, pašvaldības pakalpojumu nodrošināšana maksimāli tuvu dzīvesvietai - ir tās sfēras, kuras iezīmētas Nacionālās apvienības priekšvēlēšanu programmā.

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Viens no attīstības virzieniem  ir Jēkabpils novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijā minētie resursi:
Daugava, bagātais kultūrvēsturiskais mantojums, sakopta, daudzveidīga vide, atsaucīgi un rosīgi cilvēki. Apzinot neapgūtos objektus, plānojot budžetā līdzekļus to sakopšanai, sniedzot atbalstu NVO, reklamējot mēdijos, radīsim vidi tūrisma attīstībai. Protams, šajā jomā ir grūtības. Galvenās no tām ir ceļu stāvoklis, vienotas tūrisma attīstības stratēģijas trūkums, kvalificēti speciālisti.

Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Jau esam mazā pašvaldība ar 9. deputātu vietām, uz kurām kandidē 5 saraksti. Nevienam nav noslēpums, ka novada attīstības virzienu skatījums atšķiras. Vieni redz attīstības iespējas Jēkabpils pilsētas virzienā, citi - saglabājot esošo novadu. Problēma noteikti būs vienoties par kopējā mērķa sasniegšanu. Gribētos, lai tie rati neapsūno, stāvēdami uz vietas, bet gan ripo uz priekšu.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un komiteju sastāva ievēlēšana. Tad pēc priekšvēlēšanu programmām uz priekšu.

Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Esošais atalgojums ir adekvāts, un nekādas izmaiņas nav vajadzīgas. 01.06.2017Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom