Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     270
             Vakar:      541
            


twitterBlogo arī Tu!
Novados: Mēs jautājam, atbild Krustpils novada domes deputātu kandidāti (0)

Krustpils novads

Krustpils novadā pašvaldību vēlēšanām sevi pieteicis 81 deputātu kandidāts no piecām partijām:    "Vienotības", Jēkabpils Reģionālās partijas, sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa", Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” un Latvijas  Zemnieku Savienības".  
Kandidātu vidējais vecums ir 44,5 gadi, vecākajam kandidātam ir  64 gadi, bet jaunākajam - 19.


Elīna Serkova,
Jēkabpils reģionālā partija

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Pats galvenais un svarīgākais, ko vēlos panākt- lai cilvēks visā novada teritorijā justos vienlīdz labi, vienlīdz ērti. Vai tā būtu Atašiene, Mežāre, Vīpe, Varieši, Medņi, Antūži, Zīlāni, Kūkas vai Krustpils, dzīves apstākļiem ir jābūt līdzīgiem. Mēs visi maksājam nodokļus, mums visiem jābūt vienādām iespējām novadā, neatkarīgi no tā, kurā vietā dzīvojam.
Protams, ka esot deputātam, mana kā Jēkabpils reģionālās partijas pārstāvja interese ir īstenot mūsu partijas programmu. Atbilstoši programmai, mums ir 7 darba prioritātes, ko vēlamies organizēt ar stratēģisku, pārdomātu pieeju:
1. Ceļu infrastruktūras sakārtošana. Šīs aktivitātes ietvaros vēlamies piesaistīt ceļu infrastruktūras speciālistu, kurš plāno ceļu sakārtošanas attīstību visā novadā, gatavo ieteikumus Latvijas Valsts ceļiem, pārstāv viedokli valsts līmenī. Jāvērtē jau piešķirtā finansējuma ceļiem izlietojums un jāmeklē budžeta iespējas atvēlēt papildus naudu.
2. Uzņēmēju, mājražotāju interešu pārstāvniecība. Pašvaldība ir vērsta uz atbalstu uzņēmējiem savas kompetences ietvaros. Uzņēmējs tiek pārstāvēts izstādes, reklamēts, tiek nodrošināta brīva informācijas pieejamība par novada uzņēmējiem, amatniekiem, tiek strādāts pie speciālās ekonomiskās zonas izveides, tiek organizēti semināri mājražotājiem, uzņēmējiem, lai sniegtu atbalstu būtisku jomas aktualitāšu skaidrošanā.
3. Uz rezultātu vērsts sociālā dienesta darbs. Darbs ir vērsts uz prevenciju, cīņu ar cēloņiem, kas noved pie negatīvām sekām. Sociālajam darbiniekam radīti darbam nepieciešamie apstākļi, samērīga noslodze, palielināta iespēja tiešajam kontaktam ar sociālās palīdzības saņēmēju, iedzīvotāju.
4. Stratēģiska un uz kvalitāti vērsta pieeja sporta, kultūras, jaunatnes, nevalstisko organizāciju (NVO) un tūrisma jomās. Kultūras, sporta, jaunatnes, tūrisma, NVO jomu aktivitātes ir laicīgi plānotas, savstarpēji koordinētas, izvērtētas. Tiek radītas inovācijas, kas piesaista reģiona, Latvijas mēroga apmeklētāju. Aktivitātes notiek ne tikai centros, bet arī ciematos, tiek piesaistīti sadarbības partneri, sponsori, notiek darbs finansējuma piesaistei caur projektiem.
5. Pašvaldības administrācijas funkciju audits. Pašvaldības darbs ir vērsts uz iedzīvotāju. Runāšanu viņam saprotamā valodā, viņa uzklausīšana, palīdzība viņa dzīves kvalitātei nozīmīgos jautājumos, kas skar pašvaldības funkcijas. Pašvaldības administrācija darbojas efektīvi, ir mazināta birokrātija, kas kavē radošumu, jaunas iniciatīvas, ieviesti jauni motivācijas pasākumi darbiniekiem.
6. Izglītības sistēmas sakārtošana. Prioritāte izglītības jomā ir izglītības kvalitāte, kas nodrošina skolēna spēju uzrādīt teicamus rezultātus valsts pārbaudījumos un ir kā pamats tālākās izglītības ieguvei, kā arī konkurētspējai darba tirgū. Atbilstoši tam tiek nodrošināta stratēģiska pieeja skolu tīkla noslodzes un mācību kvalitātes organizēšanā, pedagogu motivācijas celšana, telpu izmantošanas dažādošana nometnēm, sporta aktivitātēm, mūžizglītības u.c. aktivitātēm.
7. Kapu infrastruktūras sakārtošana. Kapu infrastruktūra līdzvērtīgi attīstīta visa novada kapos. Vide ir sakārtota, ērta apmeklētājam, ir padomāts par nokļūšanu uz kapu svētkiem.

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Es esmu Krustpils novada patriote. Es ticu, ka Krustpils novadam ir attīstības potenciāls. Tikai ir ļoti svarīgi, lai ir radošas idejas, kā izmantot šo potenciālu.
Krustpils novadam ir uzņēmējdarbības attīstības potenciāls: ja izdodies panākt speciālās ekonomiskās zonas izveidi Krustpils novadā, mums ir potenciāls ieinteresēt uzņēmējus strādāt Krustpils novada teritorijā.
Krustpils novadam ir tūrisma attīstības potenciāls: mums ir jāsakārto ceļi, jārada inovācijas kultūras, sporta, jaunatnes, tūrisma jomās, lai pie mums vēlētos braukt. Ja būs tūristi, būs nepieciešamas arī viesu mājas, ēdināšanas pakalpojumi un tiks radītas jaunas darbavietas.
Krustpils novadam ir deklarēto iedzīvotāju piesaistes potenciāls: sakārtojot ceļus, izvērtējot sabiedriskā transporta plūsmu, nodrošinot vidi, kas atbalsta cilvēka brīvā laika vajadzības, zemas komunālos pakalpojumu cenas, mēs varam veicināt cilvēku interesi dzīvot ārpus pilsētas - Krustpils novadā.
Krustpils novada pašvaldībai ir potenciāls kļūt par vienu no efektīvākajām un radošākajām pašvaldībām: Krustpils novadā ir izglītoti, zinoši, pieredzējuši speciālisti. Izvērtējot darba procesus un funkcijas, iespējams rast vietu radošumam un jaunām iniciatīvām.

Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Pirmkārt - savietot ievēlēto partiju programmas kopējam darbam. Līdz šim brīdim Jēkabpils reģionālās partijas Krustpils nodaļas cilvēki ir veltījuši milzīgu darbu, lai saklausītu iedzīvotāju vajadzības. Meklējuši tām iespējamos risinājumus. Ir partijas, kas domā citādi. Un ir jautājumi, kuros mēs domājam atšķirīgi. Svarīgi, ko ar savu balsi teiks pats iedzīvotājs. Bet mēs nevienā brīdī nevaram pazaudēt sevi un aizmirst, ka vēlētājs mums ir devis uzticību. Un nedrīkstam aizmirst savus veicamos uzdevumus.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Ievēlēt domes priekšsēdētāju.

Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Mans lielākais atalgojums šajā darbā būs cilvēku prieks, atbalsts un labi vārdi par manis pārstāvētās partijas paveikto novada iedzīvotāju labā. Šis atalgojums mani motivēs darīt vēl vairāk. Runājot par finansiālo atalgojumu, to nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. Kāds atalgojums likuma ietvaros paredzēts, tādu saņemšu.

 

 

Vija Stiebriņa,
Latvijas Zemnieku Savienība

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputāti?
Pirmkārt godīgi, apzinīgi,  pēc labākas sirdsapziņas strādāt, uzklausīt un sadzirdēt iedzīvotāju vēlmes un meklēt iespējas ideju, priekšlikumu realizēšanai. Izmantojot savu lielo darba pieredzi un zināšanas, sakārtot izglītības jomu novadā, lai nodrošinātu ikvienam novadā dzīvojošam iespēju saņemt kvalitatīvu izglītību, personīgo labklājību un dzīves kvalitāti, jo tikai cilvēku labklājība ir rādītājs deputāta darbam.

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Tālāku attīstību es redzu, uzlabojot Valsts un pašvaldību autoceļu un lauku infrastruktūras stāvokli. Vairāk kontrolēt novada pārmērīgi lielo līdzekļu ieguldīšanu objektos, kuriem nav izstrādāts tālāk ejošs darbības plāns, lai pildītu paredzētās funkcijas un sasniegtu mērķauditoriju (piemēram, attīstības plāns paredz celt Krustpils pagastā sporta zālei klāt lielas skatītāju tribīnes par milzīgiem līdzekļiem). Pansionātam “Jaunāmuiža” tomēr ir jāpārskata savas iespējas, lai varētu piedāvāt vairāk un kvalitatīvākus pakalpojumus, tādējādi piesaistot vairāk klientu, piemēram - rehabilitāciju pēc smagām saslimšanām. Tas ir uzdevums, kuru pansionāta vadība nespēja izpildīt iepriekšējos gados.

Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Iepazīstoties ar partiju programmām, kas startē novadā, redzams, ka iedzīvotajiem gandrīz visas partijas  sola saglabāt visas izglītības iestādes novadā, bet visā Latvijā izglītībā notiek lielas reformas, tāpēc uzskatu, ka  sakārtot izglītības jomu, būs visgrūtākais un smagākais darbs jaunajai domei. Jāpārorganizē arī pašvaldības administrācijas darbs.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Lai nodrošinātu vienmērīgu novada teritorijas attīstību ir, jāmaina budžeta veidošanas sistēma! Šobrīd pagastu budžets veidojas atkarībā no iedzīvotāju skaita. Piepilsētas pagastos ir vairāk iedzīvotāju un pārvaldēm vairāk naudas nekā attālākajiem pagastiņiem. Attīstību pagastā šobrīd galvenokārt nosaka pārvaldes vadītājs. Tādējādi nav nodrošināti vienlīdzīgi dzīves apstākļi visiem novada iedzīvotājiem. Jāpārorganizē arī pašvaldības administrācijas darbs un komunālā saimniecība.

Kādu atalgojumu gribētu  saņemt par savu padarīto darbu?
MANA aktivitāte piedaloties partiju aktīvā darbībā un kandidējot vēlēšanās ir pamatojama ar politisko pārliecību, uzskatiem un vēlmi darboties sabiedrības labā, nevis ar mērķi nopelnīt.
Veidosim mūsu novadu kopā!

 

 

Mārtiņš Felss,
“Vienotība”

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Vēlamies panākt sekojošas lietas:
• lai pašvaldības darbs veicinātu iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos;
• pašvaldības resursi tiktu racionāli izmantoti arī turpmāk;
• pašvaldības darbinieki turpinātu godprātīgi veikt savus darba pienākumus novada iedzīvotāju interesēs;
• novada finansiālo stabilitāti;
• lai novada domes lēmumi tiktu pieņemti pārdomāti un taisnīgi, kā arī godprātīgi izpildīti.

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Tradicionāli Krustpils novadā būtiskākās nozares ir lauksaimniecība un mežsaimniecība. Uzskatām, ka arī turpmāk šīs nozares būs novada dzinējspēks. Mūsuprāt šobrīd pilnībā netiek izmantotas tās iespējas, ko nodrošina Krustpils novada ģeogrāfiskais novietojums. Pilsētas tuvums un transporta infrastruktūras pieejamība ir pateicīgi faktori, lai Krustpils novadā attīstītu rūpniecības un loģistikas uzņēmumus.

Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Būtiskākā problēma ir novada iedzīvotāju skaita samazināšanās. Šī faktora ietekmē pašvaldības infrastruktūras, administrācijas, skolu tīkla, komunālās saimniecības un kultūras dzīves izmaksas uz vienu pašvaldības iedzīvotāju pieaug. Nākamā domes sasaukuma deputātiem būs ļoti nopietni jāstrādā, lai sabalansētu pašvaldības ienākumus ar izdevumiem, kā arī jāmeklē risinājumi, lai maksimāli efektīvi ar esošajiem resursiem sniegtu pašvaldības iedzīvotājiem pakalpojumus.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Tradicionāli tikko ievēlētas novada domes pirmais uzdevums ir ievēlēt domes priekšsēdētāju. Pēc tam - situācijas apzināšana un izvērtēšana, kā arī uzsākto darbu turpināšana un pabeigšana.

Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Finansiālajā ziņā - adekvātu ieguldītajam darbam un patērētajam laikam. Bet vislabākais atalgojums ir apziņa, ka esi godprātīgi paveicis darbu novada iedzīvotāju labā.

 

 

Juris Puriškevičs,
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Domes darbs VISU novada iedzīvotāju labā bez politiskām ambīcijām, jo līdz šim ieguvēji ir to administratīvo teritoriju iedzīvotāji, no kurām domes deputāti ir vadošo partiju locekļi.

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Perspektīva, manuprāt, ir atkarīga no teritoriālās reformas. Novadam jābūt vienam veselam un neatkarīgam no pilsētas. Pagastus ar nelielu iedzīvotāju skaitu nedrīkst pārveidot par provincēm. Jāattīsta lauku teritorijas, lai cilvēki gribētu tur dzīvot.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Grūtības: Sadarbība starp politiskajām apvienībām; Pārmērīga domes politizācija; Pieredzes trūkums jaunajiem deputātiem par pašvaldības darbu.
Jāsakārto mazo skolu jautājums, lai būtu skaidrība gan skolotājiem, gan bērnu vecākiem.

Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Uzskatu, ka šobrīd domes deputāta darbs ir pienācīgi atalgots.

 

 

Kārlis Stars, Nacionālā apvienība
“Visu Latvijai!” – „Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Vēlos pēc 4 gadiem redzēt labākus dzimstības rādītājus, kuplāku, patriotiski audzinātu, bērnu un jauniešu pulku, latviskajā vidē iekļautus, latviešu valodā runājošus cittautiešus, sakārtotus ceļus un labāku ceļu uzturēšanas kvalitāti. Biežākas iedzīvotāju aptaujas, izbraukuma domes sēdes pagastos, efektīvu, uz klientu orientētu, regulāri izvērtētu administrāciju. Izbūvētajai infrastruktūrai ir jābūt koptai, savlaicīgi un kvalitatīvi uzturētai. Kultūras dzīvei ir jābūt pielāgotai iedzīvotāju vēlmēm. Ir jābūt saglabātām mūsu skolām. Skola, bibliotēka un kultūras nams ir katras apdzīvotās vietas dvēsele. Videi un dabas teritorijām ir jābūt sakoptām, ar attīstītu rekreācijas infrastruktūru. Tūrisma veicināšanai ir jābūt izveidotam tūrisma informācijas centram, uzņēmējdarbības veicināšanai jāsniedz atbalsts Krustpils lidlauka teritorijas attīstībai un jāatjauno uzņēmējiem prioritārie ceļi.

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Krustpils novads ir krustceles starp Zemgali un Latgali, kur krustojas divas valsts galvenās automaģistrāles. Mūsu lauki un meži ir radījuši labas iespējas zemkopības un kokapstrādes attīstībai, mūsu ezeri un citas dabas vērtības piesaista atpūtniekus un tūristus gan vasarā, gan ziemā. Jēkabpils pilsētas tuvums nodrošina darba iespējas mūsu iedzīvotājiem, un otrādi – Jēkabpils ir darbaspēka avots mūsu novada uzņēmumiem un ražotnēm. Krustpils lidlauka teritorijā ir liels ražošanas attīstības potenciāls, kuru veiksmīgi izmantojot, iespējams izveidot ražotnes un attīstīt uzņēmējdarbību, radot darbavietas un labu attīstības perspektīvu visai bijušā Jēkabpils rajona teritorijai. Viss iepriekšminētais norāda uz to, ka, profesionāli un veiksmīgi pārvaldīts, Krustpils novads nākotnē būs sasniedzis labus uzņēmējdarbības attīstības rādītājus un būs vieta kur vērts piedzimt, dzīvot, strādāt un atpūsties.

Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Grūtības būs saistītas ar izglītības reformas un nodokļu reformas radītajām sekām. Pašreiz vēl nav skaidra Izglītības ministrijas turpmākā politika mazo skolu saglabāšanas jautājumā. Nav matemātisku aprēķinu vai vīzijas, kā Finanšu ministrijas plānotā nodokļu reforma ietekmēs pašvaldības budžetu. Saprotama un sen zināma no Valsts līmeņa attīstības plānošanas puses ir tendence pašvaldībām uzlikt papildus pienākumus un funkcijas, bieži vien to izpildei paredzot neatbilstoši zemu finansējumu.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Vienoties par turpmākajiem Krustpils novada pašvaldības attīstības mērķiem nozarēs – izglītībā, kultūrā, ceļu uzturēšanā, komunālajā saimniecībā, un noteikt uzdevumus, kas veicami šo mērķu sasniegšanai. Nepieciešams veikt iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu viņu viedokli un vajadzības, kā arī veikt funkciju auditu pakalpojumu sniegšanas un pārvaldes efektivitātes noskaidrošanai un uzlabošanai.

Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Atalgojums deputātiem ir noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos. 01.06.2017Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom