Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     260
             Vakar:      512
            


twitterpatricia123 - Atkarīgie pakalpojumipatricia123 - patriciadjale25 - Dzīves ritmādjale25 - Na ulice
Blogo arī Tu!
Jēkabpilī: Mēs jautājam, atbild Jēkabpils pilsētas domes deputātu kandidāti (0)

Jēkabpils pilsēta

Jēkabpilī pašvaldību vēlēšanām iesniegti desmit partiju saraksti.

Jāmin, ka četri saraksti - Latgales partija, Latvijas Reģionu apvienība, „Gods kalpot mūsu Latvijai” un politiskā partija „KPV LV”, atminoties 2013. gada vēlēšanas, Jēkabpilī startē pirmo reizi.

Kopā desmit sarakstos uz 13 deputātu vietām pašvaldību vēlēšanās pieteikts 151 kandidāts, no tiem 87 vīrieši un 64 sievietes. Vidējais kandidātu vecums ir 43.8 gadi, bet jāmin, ka lielākais kandidātu skaits – 40 kandidāti, ir vecumā no 41 – 50 gadiem. Vecākais kandidāts ir 78 gadus vecs, bet divi jaunākie kandidāti – 19 gadus jauni.“Latvijas Zemnieku Savienība” 
Jēkabpils nodaļa

1. Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Es vēlētos būt drosmīgs (-a) pieņemt pilsētas domē tādus lēmumus, kas pozitīvi ietekmē ikvienu pilsētas iedzīvotāju un ļauj ikvienam noticēt, ka arī Jēkabpils ir lieliska pilsēta laimīgai dzīvei !

2. Kādas attīstības perspektīvas saskatāt Jēkabpils pilsētai?
Jēkabpilij ir visi priekšnoteikumi, lai attīstītos par nacionālās nozīmes centru – tikai jāatmet padomju laika stereotipi un paražas, jāļauj jauniešiem brīvība radošām idejām un jāsakārto saimniecība abos pilsētas krastos.

3. Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Jaunajai domei būs jāspēj paturēt labāko no jau paveiktā un pieņemt atbildīgus un drosmīgus lēmumus, kuri nepieciešami pilsētas izaugsmei un uzplaukumam. Visgrūtākais būs saskaņot viedokļus un neieslīgt populismā, cerot uz atkārtotu ievēlēšanu.

4. Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Pirmais, kas domei jāizdara, jāievēl mērs - gudrs, enerģisks un spēcīgs komandas līderis!

5. Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Vislabākais atalgojums ikvienam domes deputātam ir iedzīvotāju paldies  par gudriem lēmumiem! Leonīds Salcevičs,
Jēkabpils reģionālā partija

1. Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Ja mani ievēlēs par deputātu, es vēlēšos panākt to, lai investīciju attīstības plāni, ko šis sasaukums ir akceptējis, tiktu virzīti uz priekšu un realizēti.

2. Kādas attīstības perspektīvas saskatāt Jēkabpils pilsētai?
Jēkabpils pilsētai ir lieliskas attīstības perspektīvas, jo tā stingri ir sevi iezīmējusi Latvijas sociāli ekonomiskajā politikā. Šeit ir milzīgas attīstības iespējas, jo šeit dzīvo gudri, radoši un zinoši cilvēki. Pilsētai ir liels potencionāls un mūs atpazīs, ja vien mēs paši sevi neapliesim ar dubļiem un paši sevi nenomelnosim. Viss ir īstenojams, vajag tikai vēlēties - visiem kopā sadoties rokās un doties uz priekšu.

3. Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Lielākās grūtības varētu būt pirmajās dienās, kamēr sastādīs politisko valdību, komisijas un komitejas. Grūtības var rasties arī tad, ja krasi tiks izmainīts, tā teik, jau iestaigātais ceļš attiecībā uz investīciju plāna realizāciju. Piemēram, pārtraukt dotēt peldēšanas nodarbības bērniem un tā vietā līdzekļus novirzīt citām jomām. Ja iezīmēto objektu vietā parādīsies citi objekti, tad visu nāksies sākt no paša sākuma, un tās būs ļoti, ļoti lielas grūtības. Tomēr esmu pārliecināts, ka  veselais saprāts uzvarēs un viss būs kārtībā.

4. Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Ievēlēt politisko vadību, komiteju vadītājus un atsevišķu komisiju vadītājus.

5. Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Ja tiek runāts par atalgojumu, kurš tiek piešķirts, būdamam deputāta statusā, tad to nosaka mūsu saistošie noteikumi, darba samaksas nolikums. Es nepretendēju ne uz ko vairāk, kā pašlaik ir noteikts. Savukārt, ja runā par amatpersonu statusu -  kā domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, tad arī šeit mani apmierina tāds atalgojums, kāds pašlaik ir iestrādāts darba samaksas nolikumā. Respektīvi tas ir amatpersonas cienīgs atalgojums.Kristīne Ozola,
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” –
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

2017.gada pašvaldību vēlēšanas ir jauns izaicinājums man kā Jēkabpils pilsētas domes deputātei un Nacionālās apvienības Jēkabpils nodaļas vadītājai. Vēlēšanu rezultāti atspoguļos iedzīvotāju attieksmi pret partijas aktivitātēm, līdzšinējo Jēkabpils pilsētas domes darbu un būs arī mana personīgā darba novērtējums. Ja arī nākamajā domes sasaukumā jēkabpilieši atbalstīs manu kandidatūru, kopā ar domubiedriem turpināšu aizstāvēt iedzīvotāju intereses visās jomās, sevišķi domājot par atbalstu ģimenēm ar bērniem un mazāk aizsargātām personu grupām – veciem cilvēkiem,  personām ar zemiem ienākumiem, invalīdiem u.c. Iniciatīva neparedz tikai sociālo jautājumu risināšanu, bet ietver sevī arī kompleksas darbības, kas vērstas uz komunālo un medicīnas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, ceļu, ietvju un daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošanu. Ir svarīgi, lai pilsēta būtu droša no ceļu satiksmes viedokļa visām iedzīvotāju grupām - maziem bērniem,  velosipēdistiem, cilvēkiem ar kustību vai redzes traucējumiem, lai satiksme būtu ērta autobraucējiem. Daļu no iecerētā noteikti varēs paveikt, veicot ES fondu apguvi, bet galvenais darbs tomēr būs saistīts ar pašvaldības finanšu līdzekļu taisnīgu sadali, lai katrs jēkabpilietis ikdienā izjustu pašvaldības atbalstu viņam svarīgās dzīves jomās.

Pildot deputāta pienākumus, esmu sapratusi, ka līdz šim pašvaldības vadībai trūka politiskas gribas daudzu jautājumu risināšanai, aizbildinoties ar finansējuma trūkumu. Sevišķi tas attiecas uz pašvaldībai piederošo sabiedrisko ēku un dzīvokļu uzturēšanu un racionālu izmantošanu. Joprojām neviena pašvaldības amatpersona nenes atbildību par īres dzīvokļu apsaimniekošanu. Formāli minēto dzīvokļu pārvaldība ir nodota PSIA „JK Namu pārvalde” un SIA „Pils rajona Namu pārvalde”, bet faktiski no pašvaldības puses nav nodrošināta normatīvos aktos paredzēta dzīvokļu īpašnieka – pašvaldības pienākumu izpilde, tajā skaitā pienākums segt komunālo pakalpojumu izmaksas un nodrošināt dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu, veicot maksājumus daudzdzīvokļu māju uzkrājumu fondā. Neizdarības rezultātā cieš tie godprātīgie dzīvokļu īpašnieki, kuri apzinīgi maksā apsaimniekošanas maksu, bet neredz savas mājas tehniskā stāvokļa uzlabošanu. Turklāt, nesekojot līdzi kārtības uzturēšanai izīrētajos dzīvokļos, ir konstatēti daudzi gadījumi, kad negodprātīgie īrnieki sabojā dzīvoklī esošās iekārtas, nodarot pašvaldībai būtiskus zaudējumus. Tomēr par tādiem gadījumiem policijai netiek ziņots un vainīgās personas nav sauktas pie atbildības.

Es ieskicēju tikai nelielu daļu no risināmām problēmām, bet ir vēl daudzi citi jautājumi, kas prasa nekavējošu rīcību, galvenokārt tie ir saistīti ar labas pārvaldības principu ieviešanu pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, lai to darbība būtu pretimnākoša un atvērta iedzīvotājiem, vērsta uz jēkabpiliešu labklājības līmeņa paaugstināšanu. Lai rastu problēmu risinājumus, es kā deputāte vēlos panāk, lai ar domes lēmumiem tiktu noteikta lielāka uzņēmumu vadītāju un valdes atbildība par domes uzstādīto mērķu un uzdevumu izpildi.

Jaunajam domes sasaukumam pēc tā ievēlēšanas uzreiz būs jārisina jautājumi, kas saistīti ar jau apstiprināto ES projektu izpildi un jaunu projektu iesniegšanu, tajā skaitā Jēkabpils 2.vidusskolas un Valsts ģimnāzijas mācību infrastruktūras uzlabošanas projekta iesniegšanu un realizāciju. Man kā deputātei būtu svarīgi, lai līdz šī mācību gada sākumam dome atbalstītu ieceri nodrošināt brīvpusdienas visiem pamatskolas bērniem, kā arī ceru panākt grozījumus saistošajos noteikumos, kas regulē nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu, paplašinot to iedzīvotāju un  uzņēmumu kategorijas, kam būtu piemērojamas nodokļa atlaides.
Galvenās grūtības, ar ko var saskarties jaunā dome, varētu būt saistītas ar līdzšinējas lietu kārtības maiņu un reformu ieviešanu, jo tāda ir cilvēka daba, ka mēs baidāmies pieņemt jaunus izaicinājumus un iziet no komforta zonas. Bet ceru, ka, apvienojoties ar līdzīgi domājošiem kolēģiem, mēs spēsim ieviest pozitīvas pārmaiņas pilsētā.

Atbildot uz jautājumu par deputāta atalgojumu, gribētu teikt, ka deputāta amats nepiešķir tikai privilēģijas, bet ir saistīts arī ar būtiskiem ierobežojumiem deputātam strādāt citos amatos un gūt ienākumus, tāpēc atalgojumam jābūt adekvātam, lai deputātu kandidātiem ar profesionālu pieredzi un zināšanām būtu vēlme un iespējas startēt pašvaldību vēlēšanās un strādāt sabiedrības labā. Konkrēti manu izvēli atkārtoti kandidēt pašvaldību vēlēšanās noteica nevis atalgojuma apmērs, bet jēkabpiliešu pozitīvas atsauksmes par manu līdzšinējo darbību, tāpēc, neatkarīgi no noteiktās samaksas, arī turpmāk darbošos savas pilsētas un tās iedzīvotāju  labā.

 

 

Aigars Nitišs
“Latvijas Zaļā partija”

1. Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Dinamisku pilsētas attīstību.

2. Kādas attīstības perspektīvas saskatāt Jēkabpils pilsētai?
Jāizmanto, ka Jēkabpils var būt loģistikas krustpunkts, jāveicina ražošana, jāveido mūsdienīgs tūrisms.

3. Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Pašlaik grūti prognozējama ir nodokļu reformas ietekme uz pašvaldību.

4. Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Ievēlēt priekšsēdētāju, vietniekus, komitejas un komisijas.

5. Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Nav svarīgi.

 


Aivars Kraps
“Gods kalpot mūsu Latvijai”

1. Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Katra partija startē vēlēšanās, lai realizētu savus uzstādītos mērķus un programmu. Mūsu partijas “Gods kalpot mūsu Latvijai” prioritāte ir ģimene, tāpēc arī visa partijas programma ir balstīta uz ģimenes vērtībām. Mēs uzskatām, ka ģimene ir cilvēka dzīves piepildījums un visas valsts pamats. Mēs strādāsim un panāksim to, lai mūsu bērniem mūsu pilsētā būtu bezmaksas ēdināšana un sabiedriskais transports. Es uzskatu, ka tas būs liels atspaids ģimenēm ar bērniem. Mūsu pilsētā ir daudz parku un skvēru, kur visiem kopīgi atpūsties, bet tie ir jāiekārto, jāapzaļumo lai vide būtu estētiski pievilcīga gan bērniem, gan vecākiem. Noteikti turpināsim atbalstīt Mežaparka teritorijas labiekārtošanu un papildināšanu ar dažādiem sporta un vides objektiem. Mēs, jēkabpilieši, vēlamies, lai mūsu bērni augtu stipri un veseli, tāpēc atbalstīsim jaunas sporta halles būvniecību. Lai tētis vai mamma nebrauktu strādāt uz ārzemēm, bet ģimene paliktu kopā, radīsim jaunas, labi apmaksātas darbavietas. Labiekārtosim mikrorajonus, izbūvēsim jaunas autostāvvietas, realizēsim ielu un ceļu programmu. Strādāsim, lai mūsu senioriem, kuri jau sen ir to pelnījuši, būtu iespēja saņemt 100% atlaidi sabiedriskajā transportā. Lai tumšajās vakara un nakts stundās mūsu mieru un drošību sargātu pašvaldības policija.

2. Kādas attīstības perspektīvas saskatāt Jēkabpils pilsētai?
Es uzskatu, ka pilsēta ar katru gadu attīstās. Nākamajos četros gados, vairāk atbalstīsim uzņēmējdarbību, lai šī attīstība noritētu vēl straujāk. Izmantojot ES fondus un pilsētas finansējumu, sakārtosim un radīsim labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai, radot vismaz 300 jaunas darbavietas. Manuprāt, jāatbalsta un jāattīsta tās nozares, kas šeit jau sekmīgi darbojās - kokapstrāde, būvniecība, šūšanas bizness utt. Protams, atbalstīsim arī inovatīvas idejas uzņēmējdarbībā.

3. Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Manuprāt, grūtākais būs izveidot komandu, kas darbosies nevis kritizēšanai, bet kopīgam darbam pilsētas iedzīvotāju labā.

4. Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Pirmkārt, es uzskatu, ka jaunajiem deputātiem vajadzētu pabeigt šī sasaukuma deputātu iesāktos projektus - Pasta ielas un Draudzības alejas rekonstrukciju, izglītības iestāžu renovāciju, multihalles būvniecību, Bebru mikrorajona pārbūvi, ūdens programmu u.c. iesāktos darbus.  Š.g. otrajā pusē nopietni pievērsties 2018. gada budžeta prioritātēm un veicamajiem darbiem, lai labās idejas varētu realizēt dzīvē.

5. Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Es uzskatu, ka pašvaldības deputāta alga ir adekvāta ieguldītajam darbam, tas ir nedaudz mazāk par 300 euro pēc nodokļu nomaksas. Mans ierosinājums būtu deputātu algas diferencēt (nepalielinot esošo finansējumu).  Lielākam atalgojumam vajadzētu būt komiteju vadītājiem, nedaudz mazāks deputātiem, kas nevada komisijas.

 

 

Mārtiņš Svilis,
Latvijas Reģionu Apvienība:

1. Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
“Lai Jēkabpilī ir atbalstoša un saistoša vide jaunajām ģimenēm, jauniešiem, senioriem un uzņēmējiem. Ir jāsaimnieko gudri, pārdomāti un plānveidīgi, pašvaldībai pieejamie finanšu  un darbaspēka resursu  ir jāizmanto daudz efektīvāk nekā līdz šim.”

2. Kādas attīstības perspektīvas saskatāt Jēkabpils pilsētai?
“Jēkabpils atrodas svarīgu dzelzceļa un autoceļu tīklu krustpunktā, ir pietiekoši daudz neapgūtu industriālo teritoriju, kurās veicināt ražojošas uzņēmējdarbības attīstību. Ekonomiku visvairāk veido sīkie un mazie uzņēmumi. Jēkabpils ir pievilcīga dažādu pakalpojumu un nekustamā īpašuma zemo cenu dēļ. Pilsētā ir salīdzinoši zema vidējā alga. Mums ir visi nosacījumi, lai arī lielajiem investoriem mēs būtu pievilcīgi. Attīstot uzņēmējdarbību, radot jaunas darba vietas, ieguvēji būs gan pašvaldība, gan tās iedzīvotāji. Tikai cienot iedzīvotājus un pakalpojuma pircējus vai ņēmējus, var attīstīties.
Sociālās uzņēmējdarbības kā ilgtspējīgas un uz sabiedrību orientētas darbības veicināšana nesīs ne tikai tūlītēju labumu, bet ilgtermiņa ieguvumus.
Ir jāstiprina un jāveicina profesionālā izglītība, paplašinot un attīstot Jēkabpilī pieprasītas un mūsdienām nepieciešamas izglītības programmas, jāpilnveido modulārā izglītība.
Svarīgs aspekts ir turpināt veidot pievilcīgu un oriģinālu pilsētvidi jēkabpiliešu labsajūtai un tūristu piesaistei. Daugavas kā svarīga elementa integrācija tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšana


3. Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
“Cilvēki vēlas pārmaiņas un jaunas vēsmas, un sarežģītākais būs attaisnot un piepildīt šīs cerības ikvienā no jomām. Esmu pārliecināts, ka jaunais deputātu sasaukums spēs “restartēt” pašvaldības darbu. Mainīsies, ja tu mainīsi!”

4. Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
“Jāievēl labākais Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs, kurš būs pietiekoši gudrs un tālredzīgs, lai mācētu savākt komandu, kas strādās sabiedrības labā.
Jāizstrādā stratēģiskās plānošanas mērķi, kuru fokusā ir nevis jauni celtniecības objekti bet pilsētas cilvēki – attieksme, interese, dialogs – ne tikai priekšvēlēšanu laikā, bet kā ikdienas norma.”

5. Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
“Ir pašsaprotami saņemt atalgojumu par padarītu darbu, lielāku vai mazāku, tas ir diskutējams jautājums.”

 

Nikolajs Anuškevičs,
Latgales partija

1. Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Mūsu partijas sauklis ir – Laiks pārmaiņām! To arī vēlamies panākt. Vēlamies, lai pilsēta izjūt jaunas un patīkamas vēsmas. Vēlos uzsvaru likt nevis uz jaunu projektu realizāciju, bet gan uz esošās sistēmas sakārtošanu. Citādi rodas sajūta, ka netiek atrisināta viena problēma, bet jau tiek radīta nākamā.
Vispirms vēlos sakārtot siltuma un atkritumu apsaimniekošanas tarifu jautājumu. Man ir konkrēti priekšlikumi, kā to paveikt.
Lai sakārtotu apkures tarifu jautājumu, ir jāveic izmaiņas. Vispirms – jāoptimizē darbinieku skaits SIA „Jēkabpils siltums”, izvērtējot to produktivitāti. Siltuma tarifus var samazināt par aptuveni 30%, ja pārtrauc siltumu iegādāties kā ārpakalpojumu un rekonstruē katlu māju Tvaika ielā. Vasarā ir ļoti neizdevīgi nodrošināt karsto ūdeni, jo siltuma zudumi ir ap 70%. Risinājums ir alternatīvo ūdens sildošo iekārtu uztādīšana. Pašvaldība veiktu cenu aptauju un segtu daļu no šādu iekārtu uzstādīšanas izmaksām. Optimizējot esošo sistēmu, piemēram, 3 istabu dzīvoklim rēķins par apkuri būtu līdz 50 eiro/mēn.
Kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu, mēs vērsīsimies pie savas partijas pārstāvja Saeimā - Alda Adamoviča, ar lūgumu panākt „Dziļās vādas” kredītsaistību segšanu no valsts budžeta. Tai nav jābūt pašvaldības atbildībai. Esošā situācija ir radusies valsts līmenī pieņemto lēmumu dēļ. Atkritumu apsaimniekošanas problēmas risināšanā liela nozīme būtu privāto uzņēmēju piesaistei, tā samazinot atkritumu apsaimniekošanas izdevumus līdz pat 50%, jo citu pilsētu pieredze rāda, ka izdevīgāk ir biomasas atkritumus aizvest pārstrādei Pierīgā, kur no tiem iegūs biogāzi un elektrību (”SIA Getliņi Eko” piemērs), nevis vest uz poligonu „Dziļā vāda”.
Man, kā domes deputātam, ir uzdevums veicināt sociālo vienlīdzību. Esmu daudz pie tā strādājis iepriekšējā sasaukumā, bet šajā turpināšanu iesākto. Mūsu partijas mērķis ir nodrošināt vienlīdz kvalitatīvus dzīves apstākļus visiem pilsētas iedzīvotājiem. Sabiedrībā ir jāatgriež tie, kurus esam tik ilgi ignorējuši. Pensionāri. Invalīdi. Bāreņi. Sociāli nelabvēlīgās ģimenes. Nacionālās minoritātes. Visiem ir jābūt iespējai te dzīvot (nevis izdzīvot), pārvietoties, realizēt savas intereses un būt sadzirdētiem!
Tāpat esmu izvirzījis sev mērķi panākt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 100% apmērā vienīgajam īpašumam pilsētā deklarētajiem pensionāriem. Palielināsim vienreizējo bērna piedzimšanas pabalstu līdz 200 eiro pilsētā deklarētajiem vecākiem. Bet pats svarīgākais - ielu izbūves un rekonstrukciju projektu īstenošanā, maksimāli liksim uzsvaru uz ES fondu līdzekļu apgūšanu. Laika nav daudz, jo tas ir iespējams tikai līdz 2020.gadam!
Vēlamies panākt otra tilta pār Daugavu Jēkabpilī būvniecību, jo visticamāk šis projekts tomēr tiks iesaldēts. Pat neskatoties uz to, ka tilts jau ir ierakstīts nacionālās attīstības plānā. Jau atkal - vērsīsimies pie mūsu pārstāvja Saeimā ar lūgumu risināt šo jautājumu. Visus izdevumus tilta izbūvē segtu no valsts budžeta, bet Jēkabpilij tas būtu ļoti liels ieguldījums tautsaimniecībā.

2. Kādas attīstības perspektīvas saskatāt Jēkabpils pilsētai?
Jēkabpilij ir liela iespēja kļūt par reģionālo centru. Lai to paveiktu, ir nepieciešams attīstīt biznesa vidi. Tas nozīmē – atbalstīt jau esošos uzņēmējus, kā arī piesaistīt ražojošus uzņēmumus, kas radīs darba vietas un palielinās pilsētas ienākumus. Mūsu pilsētai ir liela perspektīva attīstīties tūrisma jomā. Kur ir tūrisms, tur ir iespēja nopelnīt mūsu pašu uzņēmējiem. Noteikti ir jāsadarbojas ar citām pilsētām, citām valstīm kultūras jomas daudzveidošanā, jāpopularizē un jāreklamē Jēkabpils vārds pasaulē.

3. Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar kurām saskarsieties jaunajā domē?
Vispirms – ar valsts nolaidības sekām. To es jau pieminēju, runājot par atkritumu apsaimniekošanu. Tāpat – mums ir jāsteidz apgūt ES fondu līdzekļus, mūsu pilsēta šo iespēju varētu izmantot vairāk. Mums noteikti šajā sasaukumā būs jāsakoncentrējas uz investoru piesaisti, atceļot nekustamo īpašumu nodokli ražotājiem un uzņēmumiem, kas nodrošina vairāk par 30 darba vietām. Svarīgi ir arī optimizēt pašvaldības esošo uzņēmumu un pašvaldībā strādājošo darbinieku skaitu. Mūsu pašvaldība to nevar atļauties!

4. Kas ir pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Es plānoju turpināt darbu pie jau esošajiem projektiem. Bet, ja runājam par kaut ko konkrētu, tad ir jāsāk izvērtēt nākamā budžeta perspektīvas. Jaunajam domes sastāvam ir jāizvirza kopējas vērtības un vīzijas, jārada risinājumu plāns. Mans personīgais uzdevums ir realizēt Latgales partijas solīto!

5. Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Iespējams, skan ļoti populistiski, bet es uzskatu, ka atalgojums domes deputātiem būtu jāatceļ!

 

 

Andris Rutko, 
sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa”

1. Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Var uzskaitīt daudzus paveiktos darbus, bet to nedarīšu. Teikšu tikai, ka viss, kas tika darīts, ir darīts cilvēku labā.
Līdz šim mēs pilsētas domē, risinot pašvaldības funkciju jautājumus, neesam dalījuši savus iedzīvotājus un uzņēmējus ne pēc tautības, ne vecuma, ne nodarbošanās. Un ceru, ka arī jaunajā sasaukumā jaunie ievēlētie deputāti  tāpat cienīs un rūpēsies par ikvienu pilsētas iedzīvotāju. Ieviest dažādas aktivitātes un veikt uzlabojumus pilsētvidē, lai paaugstinātu dzīves komforta līmeni cilvēkiem ar invaliditāti. Vēlētos gadā noasfaltēt vismaz vienu, divus grants ceļus pilsētā. Vajag turpināt iekškvartālu asfaltēšanas programmu. Ar Eiropas fondu atbalstu izveidot tehnoloģisko parku ar visu komunikāciju pievilkšanu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Piesaistot Eiropas fondus kapitāli izremontēt Jēkabpils 2. vidusskolu un Jēkabpils ģimnāziju. Jāsaglabā Jēkabpils 2. vidusskolas statuss, un nākamā deputātu sasaukuma laikā nosvinēsim skolas 100. gadu jubileju. Vairāk uzmanības pievērst Jēkabpils slimnīcas darbam. Darbā jāpieņem kompetenti menedžeri, kuri spētu samazināt slimnīcas klientu sūdzību skaitu.

2. Kādas attīstības perspektīvas saskatāt Jēkabpils pilsētai?
Pašvaldības institucionālajā līmenī rosināsim izveidot lielāko nodokļu maksātāju kosultatīvo padomi, tādejādi uzklausot un iesaistot uzņēmējus svarīgu lēmumu pieņemšanā. Starpvalstu mērogā jāpopularizē pilsētas pieredze, iespējas un priekšrocības komercdarbības veikšanai, kā arī jāatbalsta Jēkabpils pilsētas uzņēmumu centienus nodibināt sakarus ar stratēģiskiem partneriem. Ir būtiski ieklausīties uzņēmēju vajadzībās. Tādēļ turpmāk maksimāli jātiekas ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, jāuzklausa viņu viedoklis, jo - cik cilvēku, tik viedokļu, bet ir svarīgi atrast zelta vidusceļu. Skolu absolventiem būtu jāzina, kādi uzņēmumi Jēkabpils pilsētā ir, ko tie ražo, kādas ir uzņēmumos nepieciešamās profesijas, kāds ir šo profesiju algu līmenis, kā arī - kur tās var apgūt. Saskatu arī tūrisma attīstības iespējas pilsētā.
Vēl gribētos piebilst arī par pensionāru iesaistīšanu sabiedriskajā dzīvē – jāstrādā ar pensionāru organizācijām, jāskaidro to vajadzības un jāpalīdz viņiem. Jādomā arī, kā cilvēkus  ar invaliditāti iesaistīt sabiedrības dzīvē un darbā. Ciešāk jāsadarbojas ar pilsētas jauniešu domi. Domājot par bērniem un jauniešiem, jāizveido moderns pilsētas stadions.

3. Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Tuvāko gadu laikā Jēkabpilī būs nepieciešami papildus darba resursi. Būs jārēķinās, kādi resursi ir mūsu rīcībā, jo kvalificēta darba spēka trūkums izjūtams jau šodien vairākās nozarēs. Varam gribēt pasaules klases profesionāļus, bet vai šādu profesionāli te varēsim dabūt?  Arī par jauno sporta halli runājot nākotnes izteiksmē, ir godīgi jāatzīst, ka šis notikums iezīmēs veselu loku jaunu uzdevumu ne tikai saistībā ar pilsētas sporta dzīves funkcionēšanas nodrošināšanu, bet arī ārējo naudas līdzekļu  piesaisti, jo halles uzturēšanas izdevumi nebūs mazi. Uzskatu, ka ir nepieciešams veidot dialogu starp pilsētas vadību, uzņēmumiem un jauniešiem par nākotnes iespējām strādāt un dzīvot Jēkabpilī.

4. Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Es vēlētos, lai dome strādā kā vienota komanda. Cik tas būs iespējams, ir atkarīgs ne tikai no manis, bet arī no pārējiem deputātiem. Ja pratīsim visu sakārtot tā, ka jautājuma izskatīšanas laikā varam apmainīties dažādiem viedokļiem, bet rezultātā tomēr nonākt pie vienota skatījuma, tad būs viss kārtībā.  Ir jāsaglabā pašvaldības darba pēctecība - visas labās lietas, kas uzsāktas, jāturpina.
Vairāk uzmanības pievērst Jēkabpils slimnīcas darbam. Darbā jāpieņem kompetenti menedžeri, kuri spētu samazināt slimnīcas klientu sūdzību skaitu

5. Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Katrā ziņā mans mērķis nav nākt uz domi pēc algas. Deputātus  uzņemties atbildību par savu darbu var piespiest tikai vēlētāji, kam vara dota reizi četros gados. Deputātu algu jautājumi, tāpat kā lielākā daļa citu lietu, ir pašu pašvaldību rokās. Mums kā deputātiem atlīdzība ir mazāka nekā pārvalžu vadītājiem, lai gan atbildība ir lielāka.  Es domāju, ka šā brīža deputāta atalgojums ir  adekvāts.

 

 

Kaspars Skruzmans
partija “Vienotība”

1. Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Vēlos panākt, lai Jēkabpils ir pilsēta ar vienu no zemākajām maksām par  komunālajiem pakalpojumiem, pilsēta, kur ir darbs, plašas izklaides un atpūtas iespējas, kvalitatīva medicīniskā aprūpe, sakārtots skolu tīkls. Vēlos, lai iedzīvotāji aktīvāk iesaistītot savas pilsētas veidošanā, tiktu uzklausīti un sadzirdēti, un pret visiem būtu vienlīdzīga attieksme.

2. Kādas attīstības perspektīvas saskatāt Jēkabpils pilsētai?
Jēkabpils ir pilsēta stratēģiski izdevīgā vietā, tāpēc šeit saredzu plašas iespējas izveidot industriālos parkus, kur atttīstās ekonomika, notiek ražošana, pieaug darbavietas, palielinās ieņēmumi pašvaldības budžetā, kā rezultātā pilsētā notiek pozitīvas pārmaiņas. Iedzīvotāju skaits palielinās, pilsēta attīstās straujāk, ir pievilcīga jaunajām ģimenēm.

3. Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Grūtības būs aktīvāk iesaistīt iedzīvotājus, lai kopīgi sadarbotos un kopīgi rastu pareizos risinājumus pilsētas attīstībā.

4. Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Jāizvērtē esošie projekti, jāpārskata to tālāka virzība.

5. Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Mans mērķis ir jēkabpiliešu labklājība. Labākā alga ir iedzīvotāju cieņa un atbalsts.

 

 

Kaspars Girgens,
politiskā partija “KPV LV”

1.Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Ievēlot KPV LV Jēkabpils, primārais uzdevums būtu sakārtot attiecības starp pašvaldības darbiniekiem un iedzīvotājiem. Šobrīd pilsētas vadības visos procesos nedarbojas caurspīdīguma un atklātības princips. Neviens nezina, kas un par ko, un cik maksā par dažādām būvēm, līgumiem un procesiem pašvaldības teritorijā. Tieši tāpēc iedzīvotāji neuzticas domes darbam. Nodarbinātie strādā, maksā nodokļus, un pēc tam šī nauda tiek izšķērdēta. Pilsētai ir jābūt taupīgai, līdzekļi  jāizmanto racionāli, lai pietiktu visām nepieciešamajām lietām. Vispirms ir jādomā par iedzīvotāju labklājību. Ja cilvēki jutīsies labi savā pilsētā, tad te viņi arī paliks dzīvot, strādāt, cels mājas, veidos ģimenes un uzņēmumus, kas veicinās pilsētas attīstību.

2. Kādas attīstības perspektīvas saskatāt Jēkabpils pilsētai?
Jēkabpils pilsētai ir izdevīga ģeogrāfiskā atrašanās vieta, kas arī vēsturiski šo pilsētu padarīja par svarīgu tirdzniecības centru. Lai gan salīdzinoši ar citām pilsētām, Jēkabpilī nav daudz ievērojamu tūrisma apskates objektu, kas varētu pilsētai likt akcentu uz tūristu piesaisti, tomēr šeit varētu attīstīt lielisku infrastruktūru uzņēmējdarbībai. Tā kā Jēkabpils ir viena no 9 Latvijas Republikas lielākajām pilsētām, tātad arī daudzos rādītājos tā ir konkurētspējīgāka par citām pilsētām.

3. Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Ja domes sastāvs pēc vēlēšanām būtiski nemainīsies, galvenās grūtības varētu būt pretestība no domes darbinieku puses nedodot atbalstu un informāciju par reālo tarifu aprēķināšanas sistēmu, lai varētu saprast un izprast, kā tiek aprēķināti regulāro maksājumu tarifi. Savukārt, tiekot ievēlētiem, mēs spētu cīnīties par nodokļu maksātāju interesēm un realizēt KPV LV partijas programmu un idejas. Šobrīd noteikti aktuālākā problēma būs jaunās sporta halles celtniecība un visi jautājumi, kas ar to saistīti. Izstrādātajā plānā ir daudz nepilnību, līdz ar to būs arī protesti, kas liks šo projektu pārskatīt un izvērtēt.

4. Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Jaunajai domei vispirms vajadzētu sakārtot iepirkumu procedūru, iesaistot neatkarīgus nozares speciālistus. Veidosim centralizētu iepirkumu sistēmu, kā arī izveidosim kopējo centrālo iepirkumu pilsētas kapitālsabiedrībām, tādējādi ietaupot līdzekļus. Reorganizēsim pašvaldības iestādes un to darbību. Būtu jāpārskata pašvaldības izdevumi un to pamatotība. Kad sakārtots “augšgals”, tad tālāk var kārtot visu pārējo. Un noteikti ir jāpārskata izvirzīto projektu atbilstība prasībām un to nepieciešamība.

5. Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Valsts un pašvaldību institūciju amatpesonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajā kārtībā, bez slēptām papildus piemaksām. Mēs neatbalstām Saeimas pieņemto likumu par amatpersonu algu nepublicēšanu. 01.06.2017Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom