Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     480
             Vakar:      580
            


twitterBlogo arī Tu!
Pašvaldība: Civillikumā jauns tiesību institūts – apbūves tiesība (0)

Noslēdzot apbūves tiesības līgumu, persona var celt uz svešas zemes nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi un lietot to kā īpašnieks


Jēkabpils pilsētas būvvalde informē, ka no 2017. gada 1. janvāra Civillikumā ieviests jauns tiesību institūts – apbūves tiesība.

Turpmāk persona var celt uz svešas zemes nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi un lietot to kā īpašnieks, tikai noslēdzot apbūves tiesības līgumu.

Civillikums nosaka, ka apbūves tiesība ir spēkā tikai no brīža, kad tā ir ierakstīta nekustamā īpašuma zemesgrāmatā un pēc apbūves tiesības izbeigšanās nedzīvojamā ēka vai inženierbūve kļūst par zemesgabala būtisku daļu, tas nozīmē, ka zemesgabala īpašnieks to iegūst īpašumā bez atlīdzības, ja vien līgumā nav noteikts pretējais.

Jēkabpils pilsētas būvvalde vērš iedzīvotāju uzmanību, ka uz apbūves tiesības pamata pieļaujams celt tikai nedzīvojamās ēkas vai inženierbūves, likums neparedz uz apbūves tiesību pamata svešā zemē celt dzīvojamās ēkas.

Personām, kurām tika noslēgti zemes nomas līgumi ar apbūves tiesībām un līdz 2016.gada 31.decembrim tika saņemta būvatļauja, ir spēkā esošie līgumi un darbojas pēc likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” tiesību normām, šādas personas ir tiesīgas pabeigt būvniecību pēc vecā normatīvo akta regulējuma.

Pēc 2017.gada 1.janvāra visām būvniecības iecerēm, kas tiks celtas uz svešas zemes, ir nepieciešams nodibināt apbūves tiesības un tās ierakstīt nekustamā īpašuma zemesgrāmatā.

Jēkabpils pilsētas būvvalde paskaidro, ka likumdošana pieļauj iespēju nodibināt apbūves tiesības uz jau apbūvēta zemesgabala, taču tādā gadījumā ir jāizdala konkrētā zemes vienības daļa un jāreģistrē Zemes dienesta kadastra informatīvajā sistēmā.


Jēkabpils pilsētas būvvaldes referente
Kristīna Dābola 20.10.2017Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom