Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     171
             Vakar:      533
            


twitterBlogo arī Tu!
Pašvaldība: Ņems aizņēmumu multifunkcionālās halles būvniecībai (0)

9.novembra ārkārtas domes sēdē deputāti lēma par aizņēmumu valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektam, kas tiek realizēts ar valsts budžeta līdzfinansējumu “Jēkabpils multifunkcionālās halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī”. 

Lai nodrošinātu  pašvaldības investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība plāno aizņemties no Valsts kases valsts nozīmes investīciju projekta “Jēkabpils multifunkcionālās halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī” būvprojekta izstrādei, būvniecībai, autoruzraudzības veikšanai, būvprojekta ekspertīzes un būvuzraudzības veikšanai.

Pašvaldība 2017.gadā ir veikusi darbus, lai sāktu īstenot valsts nozīmes investīciju projektu Jēkabpils multifunkcionālās halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B.  Šī gada 10.februārī ir noslēgts Sadarbības līgums ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 600 000 euro apmērā, lai nodrošinātu Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles būvniecības projekta īstenošanu. Par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu 2018. un 2019. gadā plānots noslēgt atsevišķu rakstisku vienošanos pēc attiecīgā gada valsts budžeta likuma spēkā stāšanās. Sadarbības līgumā ar IZM minētais valsts budžeta līdzfinansējums 2018.gadā - 500 000,00 euro apmērā  un  2019.gadā – 500 000,00 euro apmērā.

Ārkārtas sēdē tika nolemts ņemt vidēja termiņa aizņēmumu Valsts kasē līdz 12 000 000,00 euro (divpadsmit miljoni eiro, 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi ar mērķi valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekta, kas tiek realizēts ar valsts budžeta līdzfinansējumu, “Jēkabpils multifunkcionālās halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī” īstenošanai. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 30 gadi.

Pamatsummas atmaksu plānots sākt pēc trīs gadiem. Aizņēmuma atmaksu  pašvaldība garantē ar pašvaldības budžetu.  Aizņēmumu izņemt vidējā termiņā sekojošās daļās:
1.1. 2018.gadā – 50 000,00 euro, sākot ar 2018.gada septembri;
1.2. 2019.gadā – 4 000 000,00 euro , sākot ar 2019.gada janvāri;
1.3. 2020.gadā - 7 950 000,00 euro , sākot ar 2020.gada janvāri;

Ārkārtas sēdē par aizņēmuma ņemšanu nobalsoja “par” – 7 deputāti, “pret” – 5. Viens deputāts sēdē nepiedalījās.


Informāciju sagatavoja:
Margita Liepiņa
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 14.11.2017Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom