Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     234
             Vakar:      683
            


twitterLouisBonny - Louis Bonnydjale25 - Dzīves ritmādjale25 - Na uliceitaly - Kā tu sapņo savu nākotni?
Blogo arī Tu!
Novados: Ar Krustpils novada Atzinības un Goda rakstiem tiks apbalvoti 30 novada iedzīvotāji (0)

Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju, pirms valsts svētkiem  apzināt aktīvākos, darbīgākos cilvēkus novadā un novērtēt viņu sasniegumus un ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā, 18. novembrī ar Krustpils novada atzinības un goda rakstiem tiks apbalvoti 30 novada iedzīvotāji.

Pašvaldības apbalvojumi tiek piešķirti fiziskām un juridiskām personām, kuras veicina Krustpils novada atpazīstamību, izaugsmi, uzņēmējdarbību, cilvēku labklājību, kā arī par sasniegumiem, augstiem rezultātiem un ieguldījumu Krustpils novadā kultūras, izglītības, sporta un citās jomās.

Izvērtējot iesūtītos pieteikumus, Krustpils novada pašvaldības apbalvošanas komisija nolemj apbalvot
Atašienes kultūras nama folkloras kopas “Vīraksne” dalībnieci RITU SEŅKOVU ar Krustpils novada pašvaldības GODA RAKSTU par kultūras mantojuma saglabāšanu. Rita Seņkova ir ilggadēja folkloras kopas “Vīraksne” dalībniece, kas kopš 1985.gada ir pulcinājusi folkloras kopas rindas un arī tagad, 85 gadu vecumā, vēl joprojām aktīvi darbojas, daloties ar dzīves gudrību, dziesmu un danču pūru. Ritu raksturo neizsmeļama enerģija un dzīves gudrība, droši var apgalvot, ka viņa ir Krustpils novada pašdarbības kolektīvu veterāne ar vislielāko gadu un zināšanu bagātību.

Pensionētu ģimenes ārsti ĻUBOVU VEIKŠĀNI ar Krustpils novada pašvaldības GODA RAKSTU par ilggadēju ieguldījumu medicīnā. Ļubova Atašienē par ārsti sākusi strādāt sešdesmito gadu beigās. Gandrīz 50 gadi aizvadīti, ārstējot Atašienes un Mežāres iedzīvotājus. Ārstes kabinetā jebkurš pacients varējis saņemt ārstniecības pakalpojumus un konsultācijas, daudzreiz pieticis vien ar parunāšanos, lai pacients justos labāk.

Sūnu pamatskolas skolotāju, bibliotekāri SKAIDRĪTI  NEIMANI ar Krustpils novada pašvaldības GODA RAKSTU par ilggadēju ieguldījumu izglītībā. Sūnu pamatskolā strādā jau 42 gadus. Strādājusi par sākumskolas skolotāju, direktores vietnieci mācību darbā, skolas direktori, pirmsskolas skolotāju, bibliotekāri. Skaidrīte ir kolektīva labais gariņš, vienmēr atrodas nemitīga kustībā un radošā darbībā. Daudz laika velta Sūnu pamatskolas vēstures apzināšanai un dokumentēšanai. Gaišs cilvēks, kas iedvesmo.

 

Sūnu pamatskolas direktora vietnieci saimnieciskajā darbā Anitu Krastiņu ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par nesavtīgu darbu skolas vides uzturēšanā un labiekārtošanā;           

Krustpils pamatskolas tehnisko darbinieci Ilzi Pabērzu ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par nesavtīgu darbu skolas vides uzturēšanā un labiekārtošanā;

Krustpils pamatskolas skolotāju, direktores vietnieci izglītības jomā Arnitu Pori ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par apzinīgu darbu skolas projektu koordinēšanā un realizēšanā;

Krustpils pagasta pārvaldes vadītāju Andru Munci  ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par pašaizliedzīgu, radošu darbu Krustpils pagasta sociāli ekonomiskajā attīstībā;

Ilzi Rūsiņu ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par ieguldīto darbu  sociālajā jomā;

Vīpes pamatskolas skolotāju Natāliju Semjonovu ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par ilggadēju un godprātīgu darbu Vīpes pamatskolā;

Vīpes pamatskolas sākumskolas skolotāju Anitu Kolodinaiti ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par ilggadēju un godprātīgu darbu Vīpes pamatskolā;

Krustpils pagasta bibliotekāri Sarmu Lazdiņu ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par radošu un godprātīgu darbu Krustpils pagastā;

ZS ”Ezerkalni” īpašnieku Aivaru Ļebedevu ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par ilggadēju sadarbību un atbalstu Atašienes pagastam;

SIA “Krustpils enerģija” darbinieku Aivaru Valpēteru ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par godprātīgu attieksmi pret darbu; 

Variešu pagasta pārvaldes komunālās nodaļas vadītāju Daci Vītolu ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par ieguldījumu sakārtotas, cilvēkiem draudzīgas un pieejamas vides veidošanā;

Variešu pagasta zemnieku saimniecības “Kalniņi “ īpašniekus Vili un Ēriku Kalniņus ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par ieguldījumu  Variešu pagasta uzņēmējdarbības attīstībā;

Sociālā dienesta vadītāju Benitu Dzelmi ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par ieguldīto darbu sociālajā jomā Krustpils novadā;

Zemnieku saimniecības "Katlēri” īpašnieci Ermīnu Rudzīti ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par ieguldījumu uzņēmējdarbībā Mežāres pagastā;

Mežāres pasta nodaļas pastnieci Natāliju Kudrjavcevu ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par apzinīgu darbu un pozitīvu attieksmi pret klientiem;

Ainu Krūmiņu ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par atbalstu sabiedriskiem pasākumiem un nesavtīgu darbu sabiedrības labā Vīpes pagastā;

Mežāres pamatskolas saimniecības daļas vadītāju Intu Fedotovu ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par ieguldījumu sakārtotas, cilvēkiem draudzīgas un pieejamas vides veidošanā;

Mežāres pamatskolas pirmsskolas skolotāju Jevdokiju Vorobjovu ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par apzinīgu, radošu darbu 45 gadu garumā Mežāres pagastā;

Antūžu speciālās internātpamatskolas skolotāju Mariju Zemīti ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par ilggadēju un apzinīgi pildītu pedagoga darbu;

Antūžu speciālās internātpamatskolas skolotāju Agitu Bērziņu ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par rūpīgu un apzinīgi pildītu pedagoga darbu;

SIA "Dižmežs" līdzīpašnieku, uzņēmēju Gunāru Mitri ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par ieguldījumu uzņēmējdarbībā un atbalstu Krustpils pagasta kultūras dzīvei;

Krustpils pagasta jauktā vokālā ansambļa "Krustpilieši" vadītāju Guntu Dābolu ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par nesavtīgu un radošu ieguldījumu kultūras popularizēšanā Krustpils pagastā;

Vetārsti Skaidrīti Veiguri ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par profesionalitāti un atsaucību, sniedzot veterināros pakalpojumus Vīpes pagastā;

SIA "Meža Rasas" dārzkopi- stādaudzētāju Intu Daudzvārdi ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par godīgu attieksmi pret darāmo darbu;

Variešu sākumskolas pirmsskolas skolotāju Veniranda Spuli ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par atbildīgu un radošu pieeju darbam;

Jēkabpils policijas Atašienes iecirkņa inspektoru Raimondu Adamoviču ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par ieguldījumu sporta jomā;

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas skolotāju Marutu Ķesteri ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par radošu un apzinīgu darbu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā.

 

Kā ik gadu, iedzīvotāju sumināšana notiks Latvijas neatkarības 99. proklamēšanas gada dienai veltītā svinīgajā pasākumā Mežāres kultūras namā šī gada 18. novembrī plkst. 13:00. Laipni aicināti!


Informāciju sagatavoja
Krustpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Lapiņa 14.11.2017Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom