Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     386
             Vakar:      717
            


twitterLouisBonny - Louis Bonnydjale25 - Dzīves ritmādjale25 - Na uliceitaly - Kā tu sapņo savu nākotni?
Blogo arī Tu!
Pašvaldība: Paziņojums par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. -2030.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu (0)

Jēkabpils pilsētas dome 2018. gada 11.janvārī pieņēma lēmumu  Nr.9 “Par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.-2030. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atdzinumu saņemšanai” ( protokols Nr. 1,11.).

Plānošanas dokuments attiecas uz Jēkabpils pilsētas teritorijas atļauto izmantošanu, prasībām apbūvei un teritorijas izmantošanas iespējām laika posmam līdz 2030.gadam.  Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs ir SIA „Grupa 93" (Kr. Barona iela 3 – 4, Rīga, www.grupa93.lv), pamatojoties uz publiskā iepirkuma rezultātā 07.08.2017. noslēgto līgumu.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no šī gada 22. janvāra  līdz 20. februārim.

Ar teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta materiāliem minētajā termiņā elektroniskā formātā var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.jekabpils.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”,  izstrādātāja interneta vietnē www.grupa93.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana",  izdruku formātā - Jēkabpils pilsētas pašvaldības administrācijas telpās  (Brīvības ielā 120, Jēkabpilī) un Jēkabpils pilsētas Pilsētsaimniecības departamenta telpās  (Jaunā ielā 31 C,  Jēkabpilī), darba laikā.

Rakstveida priekšlikumi iepriekšminētā apspriešanas termiņa ietvaros iesniedzami Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī  darba laikā, nosūtot pa pastu  ( Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201)

vai iesniedzot elektroniski uz e-pasta adresi: vpa@jekabpils.lv

Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, nosaukums un kadastra numurs.

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 7. februārī plkst. 17:30 Jēkabpils tautas nama Baltajā zālē Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī.

Papildus informācijai un individuālām konsultācijām:

- teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja  Ilga Tretjakova  (tālr. 65207430,

e- pasts: ilga.tretjakova@jekabpils.lv, pieņemšanas laiks: pirmdienās no 14:00-17.00)

- teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA "Grupa93" pārstāve Sarmīte Lesiņa (tālr. 29171134, e- pasts: sarmite@grupa93.lv

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme paredzēta  š.g. 28.februārī plkst. 17:30 Jēkabpils tautas nama Baltajā zālē Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī. 06.02.2018Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom