Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     158
             Vakar:      484
            


twitterBlogo arī Tu!
Izglītība: Publicēts statistikas pārskats par augstāko izglītību Latvijā 2017. gadā (0)

Latvijā 2017./2018. akadēmiskajā gadā studē 81 602 studējošo, kas ir par 2 % mazāk nekā iepriekšējā akadēmiskajā gadā.  Studējošo skaita kritumu ietekmējiesgalvenokārt vidusskolas absolventu skaita samazinājums iepriekšējos gados.Nākamajos gados 18 gadus veco iedzīvotāju skaits stabilizēsies ar nelielu pieauguma tendenci, tādēļ paredzams, ka pieaugs arī studējošo skaits.

Savas studiju gaitas pamatstudijās - koledžas, bakalaura līmeņa studijas vai profesionālās pamatstudiju programmas - 2017./2018. akadēmiskajā gadā uzsākuši 19 628 studējošie, kas ir par 9% mazāk nekā pirms gada. Savukārt augstākā līmeņa studijās (pārsvarā maģistra programmās un augstākā līmeņa profesionālās studiju programmās) šogad imatrikulēti 7 500 jauno studentu, kas veido 8 % pieaugumu, salīdzinot ar 2016./2017. akadēmisko gadu. Gandrīz puse jeb 45% no imatrikulētajiem studē par valsts budžeta līdzekļiem.

Valsts augstskolās studē vairāk nekā divas trešdaļas no visiem studējošajiem. Vislielākais studējošo skaita samazinājums ir pamatstudijās, kas ir par 7% mazāk nekā iepriekšējā akadēmiskajā gadā, taču augstākā līmeņa studijās studējošo skaits pat pieaudzis par 21 %. No visiem augstskolās un koledžās studējošajiem 42 % studē par valsts budžeta līdzekļiem.No visiem studējošiem 72 % jeb 58 925 studējošo izvēlas studēt pilna laika studijās, un no tiem 57% studē budžeta vietās

Latvijas lielākās augstskolas pēc studējošo skaita ir Latvijas Universitāte (LU)  ar  15 500 studējošiem, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ar14 672 studējošiem, un Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ar 8 431 studējošo.

Pagājušajā akadēmiskajā gadā grādu vai kvalifikāciju Latvijā ieguva kopā 14 587 absolventu. Tāpat kā studējošo skaita dinamikā vērojama lejupejoša tendence, tā arī absolventu skaits pakāpeniski samazinās un ir par 7,7% mazāks nekā iepriekšējā akadēmiskajā gadā. Visstraujāk sarucis tieši doktora grāda ieguvēju skaits, viena gada laikā samazinoties par 23,4%.

Savukārt ārzemju studentu skaits Latvijas augstskolās turpina pieaugt, sasniedzot 8 806 jeb 11% no visiem studējošajiem. Pēc iepriekš iegūtās izglītības ārvalstu studentu izcelsmes valstu pirmais trijnieks ir Indija (1233), Uzbekistāna (1116) un Vācija (1047).

Arī akadēmiskā personāla skaitu Latvijā papildina ārvalstu mācībspēki, jo 2017./2018. akadēmiskajā gadā 6,1% no akadēmiskā personāla kopskaita augstskolās ir akadēmiskajos amatos ievēlētie ārvalstnieki vai ārvalstu viespasniedzēji.

2017./2018.akadēmiskajā gadā akadēmiskā personāla, kam augstskola ir ievēlēšanas vieta, kopskaits ir 5 267, no tiem 3 055 jeb 58% ir zinātniskais grāds. Šāds akadēmiskā personāla ar zinātnisko grādu īpatsvars pēdējo gadu laikā ir samērā stabils, lai gan akadēmiskā personāla skaitam ar zinātnisko grādulaika gaitā kopumā ir tendence pamazām palielināties.

Detalizētu informāciju par statistiku augstākajā izglītībā lūdzam skatīt: http://izm.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika/statistika-par-izglitibu/statistika-par-augstako-izglitibu

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas

Komunikācijas nodaļa 29.03.2018Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom