Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     234
             Vakar:      683
            


twitterLouisBonny - Louis Bonnydjale25 - Dzīves ritmādjale25 - Na uliceitaly - Kā tu sapņo savu nākotni?
Blogo arī Tu!
Valstī: Regulators izdod jaunā redakcijā noteikumus, kas paredz atvieglotus nosacījumus elektroenerģijas sistēmas lietotājiem (0)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija no jauna izdod Sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem. Noteikumos paredzēti atviegloti nosacījumi elektroenerģijas sistēmas lietotājiem attiecībā uz jaudu samazināšanu un atjaunošanu. Papildus tam noteikumos noteiktas atvieglotas prasības attiecībā uz mikroģeneratoru pieslēgšanu.

Noteikumi paredz zemsprieguma tīkla lietotājiem (ne mazāk par 100 ampēriem) un visiem vidsprieguma tīkla lietotājiem, kuri uz laiku samazinājuši pieslēguma atļauto slodzi, iespēju reizi gadā atjaunot sākotnējo pieslēguma slodzi bez maksas, ja:

  • slodzi pieprasa atjaunot ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā no tās samazināšanas brīža;
  • atļautā slodze tika samazināta vismaz par 50%;
  • pirms atļautās slodzes samazināšanas pieslēguma noslodze vismaz vienu mēnesi gadā ir bijusi vismaz 7%.

Vienlaikus ikvienam lietotājam ir iespējams uz laiku līdz deviņiem mēnešiem pārtraukt līgumu un pēc tam to atjaunot, sedzot tikai faktiskās pieslēguma atjaunošanas izmaksas.

Lietotājiem, kuri līgumu pārtraukuši vai atļauto slodzi samazinājuši no 2017.gada 1.augusta, deviņu mēnešu periodu bezmaksas slodzes atjaunošanai vai pieslēguma atjaunošanai, sedzot tikai faktiskās izmaksas, skaita no 2018.gada 30.marta.

Ņemot vērā Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi un normatīvo regulējumu, papildus Noteikumu projektā noteikta vienkāršota kārtība mikroģeneratoru pieslēgšanai sistēmai, kas paredzēti elektroenerģijas ražošanai lietotāja paša vajadzībām (pašpatēriņam). Savukārt komercdarbības nolūkiem paredzēto mikroģeneratoru pieslēgšanas procesu arī turpmāk sistēmas operatoram jānodrošina saskaņā ar kārtību, kas noteikta Regulatora 2012.gada 22.februāra lēmumā Nr.1/6 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem".

Pirms noteikumu apstiprināšanas, Regulators izsludināja publisko konsultāciju nosakot priekšlikumu iesniegšanas termiņu līdz 2018.gada 9.martam.

Publiskās konsultācijas laikā priekšlikumus, iebildumus un komentārus Regulatoram iesniedza biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome", biedrība "Zemnieku saeima", biedrība "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija", biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera", automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "KAUGURI", Ekonomikas ministrija, kā arī vairāki komersanti: AS "Sadales tīkls", AS "Augstsprieguma tīkls", SIA "Pļaviņu DM", SIA "Ošukalns", SIA "MURUS" un viena fiziska persona.

Ar iesniegtajiem komentāriem, kā arī Regulatora viedokli par priekšlikumiem un piedāvātajām izmaiņām apkopotā veidā iespējams iepazīties Regulatora mājaslapā .

"Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" jaunā redakcija stāsies spēkā 30.martā.

 

Ieva Bethere
Sabiedrisko attiecību vadītāja


Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) kā daudznozaru regulators darbu uzsāka
2001. gada 1. septembrī ar uzdevumu realizēt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apglabāšanas un ūdenssaimniecības nozarēs.


Regulators ir neatkarīga institūcija, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un regulējamo nozaru speciālajiem normatīvajiem aktiem, patstāvīgi pildot tam ar likumu nodotās funkcijas, pieņemot lēmumus un izdodot administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

Regulatora misija ir neatkarīgi un uzticami nodrošināt lietotāju un komersantu interešu līdzsvarošanu, veicinot sabiedrisko pakalpojumu attīstību. 03.04.2018Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom