Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     344
             Vakar:      488
            


twitterBlogo arī Tu!
Ekonomika: Atkritumu poligonam piešķir augstākā līmeņa piesārņojošas darbības atļauju (0)

Trešdien Krustpils novada Mežāres pagastā notika sabiedriskā apspriešana par  A kategorijas  jeb augstākā līmeņa piesārņojuma darbības atļaujas piešķiršanu SIA „Vidusdaugavas SPAAO" darbībai.

Apspriešanā piedalījās Mežāres pagasta pārvaldes pārstāvji un iedzīvotāji, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās Vides pārvaldes direktore Dace Tabūne-Zučina un Vides pārvaldes vecākā inspektore Irīna Gubere.  Apspriešanu vadīja SIA „Vidusdaugavas SPAAO" valdes priekšsēdētājs Jānis Daģis.

Viņš informēja, ka patlaban projekts ir īstenots par 50 procentiem un visvairāk esot izdarīts sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā. Atkritumu poligona „Dziļā vāda" izbūves darbi ir nonākuši nobeiguma stadijā. Ceļi un laukumi ir noasfaltēti, teritorija nožogota un ierīkots dzīvžogs, administrācijas ēka un garāžas var sākt darbu, atlikušie labiekārtošanas darbi tiks veikti pavasarī, kad nokusīs sniegs. Būvnieks ir sagatavojis poligona ekspluatācijas rokasgrāmatu, kas pašreiz iesniegta saskaņošanai.

Pašlaik notiek pēdējie darbi atkritumu glabāšanas šūnas izveidē. Šūnā ir izveidota infiltrāta drenāžas cauruļu sistēma un tagad tiek klāta kušņu jeb metāla izdedžu kārta, ko ved no „Liepājas metalurga". Izdedži ir sevišķi ķīmiski noturīgi pret skābēm, tātad infiltrāts nevarēs sabojāt kušņu kārtu. Pēc tam šūnā tiks ieklāta 0,5 metru bieza smilšu kārta.

Pievēršoties pārējiem projekta objektiem, šobrīd vistālāk ir attīstījusies atkritumu šķirošanas stacijas būvniecība Jēkabpilī. Te jau ir izbūvēti pievadceļi, ārējā lietus kanalizācija un ūdensvada sistēma, angāra karkass, kā arī izbūvēti pamati platformu svariem, jo sadzīves atkritumu uzskaitei katra krava tiks nosvērta.

J. Daģis pastāstīja, ka atkritumu šķirošanas - pārkraušanas stacijai Madonā ir veikta esošo saimniecības ēku nojaukšana, savilkti inženiertīkli, bet kompostēšanas laukumam „Lindēs" veikti zemes darbi un sagatavota pamatne - ievesta smilts, izbūvēts laukums un pamatnē ieklāts ģeotekstils.

Savukārt atkritumu šķirošanas - pārkraušanas stacijai Aizkrauklē tiek izstrādāts un saskaņots tehniskais projekts.

Pagājušā gada beigās tika izsludināts atkārtots konkurss „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam". Piegādātāju piedāvājumi jau izvērtēti par trim iepirkuma priekšmeta daļām un tiks slēgti piegāžu līgumi.

Sabiedriskās apspriešanas diskusijā zemes īpašniece, kurai līdzās poligonam 15 hektāru platībā ir iestādītas eglītes, vēlējās noskaidrot, kā poligona darbība ietekmēs jaunaudzi?

Jānis Daģis sacīja, ka negatīvu ietekmi neparedz, jo gāzes, kas izdalīsies no sadzīves atkritumiem, tiks savāktas, tāpat arī ir ievēroti visi nosacījumi, lai apkārtējā vide netiktu piesārņota. Zemes īpašniece piebilda, ka pēdējā laika novērojumi liecina, ka teritorijā, kur atrodas viņas egļu stādījumi un poligons, paaugstinās gruntsūdeņu līmenis. Pagaidām gan šim novērojam precīzs skaidrojums nav rasts, taču, ja tas apstiprināsies ilgtermiņā, tad jāņem vērā iespējamais vides piesārņojums, kas var rasties, noplūstot ūdeņiem caur notekgrāvi Odzē, tālāk Neretā un Daugavā.

„Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas poligons ir celts atbilstoši visām vides prasībām, tāpēc piesārņojums ar notekūdeņiem nevar rasties,” skaidroja Dace Tabūne-Zučina.

Līdzīgs jautājums par t, kā poligons ietekmēs kultūraugus, bija arī kādai citai zemniecei, kura tīrumos līdzās poligonam audzē graudaugus.

Jānis Daģis sacīja, ka vienīgais vides piesārņojums varētu rasties no plastmasas maisiņiem, kas ir viegli un, lidojot pa vējam, var piesārņot apkārtni. Taču to savākšanai tiks noalgots strādnieks.

Uz jautājumu, vai vietējie iedzīvotāji var cerēt uz darba vietām, atbilde bija noraidoša, jo poligonā būs nepieciešami kvalificēti speciālisti, nekvalificētiem darbiniekiem paredzēta tikai viena darba vieta. Jānis Daģis arī skaidroja, ka poligona teritorijas apsardze tiks uzticēta sertificētai firmai. 

Visplašākās diskusijas izvērtās par to, cik iedzīvotājiem maksās atkritumu savākšana un šķirošana un vai iedzīvotāji varēs privāti vest atkritumus uz poligonu.

Jānis Daģis skaidroja, ka no iedzīvotājiem atkritumus savāks pašvaldības dienesti vai uzņēmums ar kuru pašvaldība slēgusi līgumu. Iedzīvotāji privāti varēs vest savus sadzīves atkritumus uz pašvaldības izveidotajiem savākšanas laukumiem un tur tos nodot. Sadzīves atkritumus pieņems gan šķirotus, gan nešķirotus, tad vedīs uz šķirošanas laukumu Jēkabpilī un pēc tam atpakaļ uz poligonu. Tas sadārdzinās maksu par sadzīves atkritumu izvešanu.

Vides pārvaldes vecākā inspektore Irīna Gubere diskusijā norādīja, ka pagaidām pašvaldības nemotivē iedzīvotājus šķirot sadzīves atkritumus. Neatkarīgi no tā, vai iedzīvotāji nodod šķirotus vai nešķirotus sadzīves atkritumus, maksa par to izvešanu nemainās. Rodas jautājums, kāpēc šķirot atkritumus, ja par to netiek samazināta maksa? Turklāt, ja tiek nodoti nešķiroti atkritumi, pašvaldībām jāmaksā lielāks dabas resursu nodoklis, taču arī šis fakts pagaidām vietējo varu pārstāvjus nemudina samazināt maksu par sadzīves atkritumu izvešanu iedzīvotājiem, kas tos šķiro.

SIA „Vidusdaugavas SPAOO” tika piešķirta A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja. Pašreiz notiek dokumentu kārtošana atļaujas saņemšanai, kā arī iespējamā pakalpojuma tarifa aprēķināšana.

Sandra Mikanovska 08.04.2011Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom