Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas







             Šodien:     342
             Vakar:      484
            


twitter



Blogo arī Tu!
Ekonomika: “Kontekss” atgūstas pēc traģiskā ugunsgrēka (0)

Pēc martā notikušā apjo­mī­gā ugunsgrēka SIA „Kon­tekss” koka loga brusu uzņē­mums va­saras beigās ražoša­nu atjau­noja gandrīz ie­priek­­­šē­jā apjo­mā un tieši pie­cus mē­nešus pēc negadījuma izveda no ceha pirmo salīmēto brusu paku.

Uzņēmuma valdes loceklis un ražošanas daļas vadītājs Andris Eglītis stāsta, ka viss šis laiks līdz augustam aizritējis atjauno­šanas darbos. Kaut arī ceha kor­puss bija saglabājies, iekšpuse bija stipri apkvēpusi un, kur pavērās acu ska­tiens, viss bija melns un ap­kvē­pis. Par notikušo nelaimi pat­laban liecina dažas melnas joslas pie ieejas durvīm cehā, bet Andris Eglītis stāsta, ka tā iz­skatījusies visa milzīgā ap­tuveni 2000 m2 lie­lā telpa. At­jaunošanā ieguldīts ne vien daudz darba, bet arī finansiālie resursi.

„Patlaban esam atgriezušies apritē un mēnesī saražojam 500 m3 līmēto koka loga brusu saga­tavju, bet apgrozījums sasniedzis 180 000 latu mēnesī. Neesam zau­dējuši nevienu klientu, jo ra­žošanu turpinājām arī tūlīt pēc ugunsgrēka – sagataves garinā­jām nojumēs, kuras nebija cietu­šas nelaimē, un tās realizējām mū­su partneriem, kuri ražoja bru­sas mūsu klientiem. Savu pro­dukciju realizējam ārvalstīs – aptuveni 30% izmanto Igaunijas uzņēmumi. Bez tam liels piepra­sījums pēc logu sagatavēm ir Vācijā, Šveicē, Austrijā, kā arī ci­tās Eiropas val­stīs ar spēcīgām koka logu tra­dīcijām. Latvijā šai pro­dukcijai noieta tirgus ir mazs. Logu brusas mūsu klienti ir at­zinuši par kvali­tatīvām un šīs sagataves labprāt izmanto, jo tās ir daudz iztu­rīgākas nekā paras­tās monolītās brusas,” saka A.Eglītis.

Māra Grīnberga

Plašāk lasiet laikraksta „Jaunais Vēstnesis” 7.oktobra numurā



 07.10.2011



Komentārs








Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom