Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     121
             Vakar:      542
            


twitterBlogo arī Tu!
Ekonomika: Auseklīša ielas 11. mājas siltuma parādi – nolaidība vai likumsakarība? (0)

Šā gada 18. augusta Jēkab­pils rajona tiesas lēmums: par la­bu SIA „Jēkabpils siltums” no dzī­vokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Auseklītis” piedzīt 27 671,17 latu, no kuriem 18 753 lati ir pamatparāda summa, 8352 lati – līgumsods, vairāk nekā 560 latu – tiesas izdevumi.

Tik skarbs ir tiesas lēmums, par kuru vairums no mājas 60 dzīvokļu īpašniekiem uzzināja tikai otrdienas vakarā un kurš, šķiet, maz uztrauc pa­šu koooperatīva vadītāju Antoņi­nu Beredņikovu, kuras dzīvoklim ir alternatīvā apkure.

Šī ir māja, kas bijusi kooperatīvā mā­ja kopš padomju laikiem un Na­mu pārvaldes apsaimniekošanā ne­kad nav bijusi. Līdzīga ir Bebru ielā 13, kur var redzēt, ka ar prātīgu saim­niekošanu var tālu tikt. Šī ēka šo­gad ir pilnībā renovēta un silti­nāta.

Sapulces nav bijis pusgadu

Iedzīvotāju sapulces iniciators bija deputāts Aivars Kraps, jo paš­valdībā ir nonācis A. Beredņikovas ie­sniegums, kuram pievienots mi­nē­tais tiesas lēmums. Pārvaldniece lūdz pašvaldībai dzēst daļu parāda sum­mas. Šādu iespēju A. Kraps ka­tegoriski noliedza, pamatojot, ka šis ir strīds starp uzņēmumu un atse­višķu ar pašvaldību nesaistītu nama apsaimniekotāju.

Uz iedzīvotāju sapulci, kura no­ti­ka pie mājas ārā, otrdienas vakarā pamazām sanāca ap divdesmit cil­vēku. Tikai tad atklājās, ka sapulces nav notikušas jau pusotru gadu, kaut Ministru kabineta noteikumi liek tās sasaukt regulāri.

Pēc iedzīvotāju stāstītā, pēdējo sa­pulci izdevies sasaukt tikai pēc tam, kad kooperatīva vadītājai nosū­tīta ierakstīta vēstule. Jautāti, kāpēc netiek mainīta vadītāja, ja jau ir tik neatsaucīga, tiek saņemta atbilde, ka viņai esot arī savi aizstāvji, un vis­pār ir ļoti grūti sapulcināt iedzī­votājus, kā arī atrast kādu, kas uz­ņem­tos nama apsaimniekošanu.

Plašāk lasiet laikraksta „Jaunais Vēstnesis” 14.oktobra numurā

Liāna Pudule – Indāne 14.10.2011Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom