Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     15
             Vakar:      466
            


twitterBlogo arī Tu!
Reklāma

 

REKLĀMIZCENOJUMI

 

LAIKRAKSTĀ „JAUNAIS VĒSTNESIS”

 

 

 

 

 

SIA „JVēstis”

Laikraksts „Jaunais Vēstnesis”

Reģ. nr. LV45403038232

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV44 HABA 0551 0373 9359 8

Kods: HABALV22

 

 

Adrese: Pasta iela 21, Jēkabpils, LV -5201.

Tālrunis: T. 29258017.

www.jvestnesis.lv

e-pasts: reklama@jvestnesis.lv

 

Laikraksts iznāk

otrdienās (12 lpp., melnbalta)

piektdienās (16 lpp., melnbalta)

krāsaina reklāma 1 lpp. - maksim. - 300 cm2

Krāsaina reklāma iespējama 1., 6., 7. un 12. lpp - pēc reklāmdevēju pieprasījuma, sākot no 200 cm².

Izcenojumi 1.71 EUR par cm² (bez PVN)

 

 

REKLĀMAS IZCENOJUMI

(spēkā no 2017.gada 22.februāra)

(visas cenas bez PVN)

 

1.lappuse

EUR/cm2

Iekšlapas

EUR/cm2

Pēdējā lappuse

EUR/cm2 / Ls

Melnbalta reklāma

1,20

0,75

0.75

Krāsaina reklāma

1,71

1,71 (6., 7. lpp)

1,71

 

ATLAIDES:

  • reklāmas aģentūrām 30 % (pēc līguma noslēgšanas).
  • apjoma atlaide klientiem – 10 - 20 % (viena pasūtījuma ietvaros)

 

Laikraksta sleju platumi

 

1 sleja — 4.7 cm,

2 slejas — 9.8 cm,

3 slejas — 15 cm,

4 slejas — 20 cm,

5 slejas — 25 cm.

Lapas augstums iekšlapās - 37 cm.

 

 

Reklāmas materiālu iesniegšana

 

1. Reklāmas materiālu pieteikumi – garantijas vēstules jāiesniedz, zvanot tālr. 29258017 vai e-pastu: reklama@jvestnesis.lv

 

Otrdienas laikrakstam makets jāiesniedz līdz pirmdienas pulksten 10.00, piektdienas laikrakstam – līdz ceturtdienas pulksten 10.00.

Jānorāda: - uzņēmuma pilni rekvizīti,

- publikācijas datumi,

- vēlamie reklāmas laukuma izmēri,

- garantija par reklāmas apmaksu,

- kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs.

Reklāmdevējs uzņemas pilnu atbildību par savas reklāmas atbilstību likumdošanas normām.

 

2. Reklāmās izmantoto attēlu formāts TIFF, EPS, JPG formātā, izšķirtspēja 200 dpi 100%, ja attēls krāsains, tad CMYK. Ja tās izgatavotas programmā Corel Draw, visi burti jāpārvērš par līnijām.

3. Reklāmas apmaksa

Ja reklāmdevējam ar redakciju nav noslēgts līgums, ir jāveic priekšapmaksa. Ja pasūtītājs paredzētajā termiņā nav apmaksājis, tad reklāma netiek publicēta.

4. Reklāmas izmēri

Izvēloties reklāmas laukumu, jāņem vērā laikraksta sleju platumi.

 

SLUDINĀJUMU IZCENOJUMI bez PVN

 

„Jaunais Vēstnesis”

Privātpersonām

Juridiskām personām

Cena par vienu rindu (33 zīmes)

0,85 EUR

1,14 EUR

Cena par vienu rindu izceltiem burtiem

1,21 EUR

1,42 EUR

Cena par sludinājumu rāmītī

30 %

30 %

Bezmaksas – sludinājumi par atradumiem un dāvinājumiem

 

 

Privātpersonām

Juridiskām personām

Apsveikumi

5,98 EUR

30 - 70 EUR

Pateicības

5.00 EUR

6.00 EUR

Līdzjūtības

4,50 EUR

 

Preses relīze – 20.00 EUR + PVN

Pasākumu preses relīze un afiša 15.00 EUR + PVN.

Nekrologi 10.00 EUR + PVN.

 

*  Privātpersonām, ievietojot sludinājumu laikrakstā divas reizes, trešo publicēsim bez maksas!

* Iesniedzot privātsludinājumus pa e-pastu, jānorāda maksātāja vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kontakttālrunis.

 

REKLĀMRAKSTI

Izcenojumi: 0,43 EUR/cm2 (bez PVN).

Piedāvājam sagatavot kvalitatīvus reklāmrakstus par Jūsu uzņēmumu, organizāciju.

 

 

Banera izvietošana mūsu interneta mājas lapā www.jvestnesis.lv

Banera izmērs 680 pix (platums) * 60 pix (augstums)

Uz divām nedēļām EUR  85.37

Uz mēnesi EUR 128.06

Banera izmērs 295 pix (platums)*150 pix (augstums) – augstumu var mainīt - izšķirtspēja 200 dpi.

Uz divām nedēļām EUR 56.91

Uz mēnesi EUR  85.37

Reklāmas materiālu izplatīšanas cenas kopā ar laikrakstu “Jaunais Vēstnesis”

- Līdz 10 g - 0,17 EUR/eks

- Līdz 20 g 0,20 EUR/eks

 

Reklāmas apmaksa

 

Pēc reklāmas publicēšanas mēs jums aizsūtīsim rēķinu (kopā ar avīzes izgriezumu vai numuru, kurā publicēta jūsu reklāma), kas jums būs jāapmaksā 10 darba dienu laikā.

Ja uzrakstīts priekšapmaksas rēķins un pasūtītājs paredzētajā termiņā nav apmaksājis rēķinu, reklāma netiek publicēta.

 

Laikraksts iznāk latviešu valodā

 

Laikraksts iznāk otrdienās (12 lpp., melnbalta), piektdienās (16 lpp., melnbalta) ir TV programma

Laikraksta tirāža 4650

 

Sludinājumus un reklāmas pieņem redakcijā Jēkabpilī, Pasta iela 21, zvanot pa tālr. 29258017 vai e-pastu: reklama@jvestnesis.lv

 

SIA „ JVēstis”

Laikraksts „ Jaunais Vēstnesis”

Pasta ielā 21, Jēkabpils, LV 5201.

Reģ. Nr. 45403038232
A/S Swedbank
Jēkabpils filiāle, kods HABALV22

Konts: LV44 HABA 0551 0373 9359 8

 

POLITISKĀS REKLĀMAS IZCENOJUMI

(spēkā no 2017.gada 2.janvāra)

(visas cenas bez PVN)

 

1.lappuse

 EUR/cm2

Iekšlapas

 EUR/cm2

Pēdējā lappuse

 EUR/cm2

Melnbalta reklāma

1,40

0,75

1,10

Krāsaina reklāma

1,90

1,40 (6., 7. lpp)

1,50

Krāsaina reklāma iespējama 1., 6., 7. un 12. lpp. - pēc reklāmdevēju pieprasījuma, sākot no 300 cm².

Apjoma atlaides, izvietojot reklāmu ½ lpp. A3 formāta - 10 % atlaide, 1 lpp. A3 formāta - 20 % atlaide

 

Banera izvietošana mūsu interneta mājas lapā www.jvestnesis.lv

Banera izmērs 680 pix (platums) * 60 pix (augstums)

Nedēļa – 45.00

Uz divām nedēļām / EUR 85.00

Uz mēnesi / EUR 128.00

Banera izmērs 295 pix (platums) * 160 pix (augstums)

Nedēļa – EUR 30.00

Uz divām nedēļām  EUR 55.00

Uz mēnesi  EUR 85.00

 
 

Politiskās reklāmas materiālu izplatīšanas cenas kopā ar laikrakstu “Jaunais Vēstnesis”

-Līdz 10 g - 0,17 EUR/eks                        

-Līdz 20 g - 0,20 EUR/eks

Norēķinu kārtība politiskās reklāmas iesniegšanai

  1. Politiskās reklāmas laukumi jāpiesaka 4 darba dienas pirms publicēšanas datuma.
  2. Noslēgts līgums.
  3. Līgumā noteikti publicēšanas datumi, reklāmas apjomi un lappuses Nr.
  4. Jānorāda maksātāja rekvizīti (arī bankas), jāgarantē reklāmas apmaksa,

jābūt parakstam, tā atšifrējumam, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e- pasts.

  1. Reklāmdevējs uzņemas pilnu atbildību par savas reklāmas atbilstību likumdošanas normām.
  2. Reklāmu 1. lappusē iespējama 300 cm².
  3. Reklāmai elektroniski jābūt sagatavotai eps, tif vai jpg formātā.

Reklāmas apmaksa

Politiskā reklāma tiek ievietota, ja tiek veikta pilna priekšapmaksa. Ja pasūtītājs paredzētajā termiņā nav apmaksājis iepriekš apmaksai iesniegto rēķinu, reklāma netiek publicēta.

Reklāmas izmēri

Izvēloties reklāmas laukumu, jāņem vērā laikraksta sleju platumi.

 

Lapas augstums iekšlapās - 37 cm, reklāma pirmajā lapā - 300 cm².

 

Laikraksts iznāk otrdienās (12 lpp., melnbalta), piektdienās (16 lpp., melnbalta) ir TV programma

Laikraksta aptuvenā tirāža 4650

Laikraksta sleju platumi (cm)

1 sleja — 4.7 cm, 2 slejas — 9.8 cm, 3 slejas — 15 cm, 4 slejas — 20 cm, 5 slejas — 25 cm.

 


Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom